Logo
Print deze pagina

Venray neemt maatregelen om aan verhoogde taakstelling te voldoen

Hoewel de gemeente Venray het eerste half jaar op koers ligt met het huisvesten van statushouders volgens de door het Rijk opgelegde taakstelling, krijgt ook Venray in de tweede helft van 2016 te maken met een verhoogde taakstelling. Aanvankelijk werd verwacht dat de taakstelling voor de tweede helft van dit jaar substantieel hoger zou zijn, hetgeen uiteindelijk toch mee lijkt te vallen. De gemeente Venray moet in het tweede deel van dit jaar 59 vergunninghouders een huis aanbieden, daar dit in de eerste helft van 2016 nog 51 statushouders bedroeg. ‘De verhoogde taakstelling komt uiteindelijk lager uit dan verwacht’, aldus wethouder Martijn van der Putten (Wonen). Desalniettemin neemt de gemeente maatregelen om extra capaciteit te creëren op de huurwoningmarkt en daarmee probleemloos aan de toegenomen taakstelling te voldoen.

De gemeente is met Wonen Limburg in overleg getreden over het realiseren van aanvullende huisvestingsvoorzieningen. Eén van die extra huisvestingsvoorzieningen is de mogelijkheid tot het ombouwen van het kantorencomplex van Wonen Limburg aan de Plataanstraat in Venray. Het verbouwen en woonklaar maken moet zo’n dertig woningen voor om en nabij 90 statushouders opleveren. De realisatie hiervan zou op korte termijn kunnen geschieden. Daarnaast onderzoeken beide partijen de haalbaarheid om tien tot vijftien alleenstaande statushouders in het voormalige verpleeghuis Schuttersveld onderdak te bieden. Het gaat hierbij om het verwezenlijken van een woonvoorziening in het kader van de zogenaamde ‘magic mix’. Verschillende doelgroepen als jongeren, mensen met een zorgindicatie, ouderen en statushouders worden dan door elkaar gehuisvest.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om vanuit het door de provincie Limburg, de Limburgse gemeenten en woningcoöperaties opgestelde actieplan Limburgs Maatwerk beschikbaar particulier vastgoed in beheer te laten nemen door Wonen Limburg of een andere partij. Een passend initia tief is het in februari naar voren gekomen plan van de dorpsraden om statushouders te huisvesten in lang leegstaande particuliere panden in de dorpen.

Inmiddels hebben de dorpsraden een inventarisatie gehouden, gericht op het in kaart brengen van particulier woningbezit dat beschikbaar gesteld zou kunnen worden voor het onderbrengen van vergunninghouders. Wonen Limburg geeft aan hiermee ongeveer vijftien woningen in beheer te kunnen nemen om in te zetten voor de huisvesting van statushouders in 2016 en 2017. ‘Een mooie bijkomstigheid is dat de dorpen zorg dragen voor een zachte landing van de te arriveren vluchtelingen, wat de uiteindelijke integratie weer ten goede komt’, aldus Van der Putten. Tot slot inventariseert de gemeente Venray wat de mogelijke leegstand bij bestaande zorgpartijen en de geschiktheid van locaties binnen het maatschappelijk vastgoed de gemeente aan aanvullende huisvestingsmogelijkheden oplevert.

Door bovengenoemde maatregelen moet er capaciteit aan woonruimte ontstaan voor grofweg 145 tot 150 personen in de loop van 2016 en 2017. De wethouder voorziet bovendien geen problemen bij het volbrengen van de taakstelling voor de eerste helft van dit jaar. ‘We hebben nu 75% van de taakstelling voor het eerste half jaar volbracht, wat betekent dat we vóór 1 juli nog dertien statushouders woonruimte moeten verschaffen. Dat moet geen punt zijn’.

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Actueel
  • Lees 1562 keer
Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020