Logo
Print deze pagina

Verhuizing Montessorischool op zijn vroegst volgend jaar januari

De Montessorischool neemt op zijn vroegst vanaf volgend jaar januari zijn intrek in het schoolgebouw van voormalige basisschool De Landweert. Nu nog is de Montessorischool gevestigd in de schoolwoningen aan de Sleutelbloem in de wijk Landweert. Gebleken is echter dat deze locatie niet ideaal is en de school bovendien wordt beperkt in haar activiteiten en groeimogelijkheden.

Fusieschool De Klimboom zit in het gebouw van de voormalige basisschool de Vlaswei, en gebruikt daarbij nog enkele klassen in het gebouw waar basisschool De Landweert voorheen bivakkeerde. De overige lokalen in dat pand worden nu ingericht voor de definitieve huisvesting van de Montessorischool. Met een kleine uitbreiding kunnen hier dan bovendien buitenschoolse opvang en kinderopvang worden ondergebracht. SPOV (Stichting Primair Onderwijs Venray) en het bestuur van de Montessorischool MOZON geven voor wat betreft de realisatie van een kindcentrum in de wijk vooralsnog de voorkeur aan het inrichten daarvan volgens de eigen onderwijsfilosofie, maar sluiten samenwerking in de toekomst niet uit.

In het verhuisplan is daarnaast groot onderhoud meegenomen. Zo dienen het dak en de kozijnen vervangen te worden en moet het binnenklimaat worden verbeterd. Ook moet een toiletgroep verplaatst worden om hiermee ruimte te creëren voor de bouw van een gemeenschappelijke aula. Tot slot wordt een bestaand semipermanent lokaal voor basisschool De Klimboom vervangen door nieuwbouw.

Het gros van de werkzaamheden kan alleen tijdens de schoolvakanties worden uitgevoerd. Daarom is ervoor gekozen om tijdens de zomervakantie met de werkzaamheden te starten, zodat deze naar alle waarschijnlijkheid vóór komende kerst zijn afgerond. Toch moet er rekening worden gehouden met het feit dat de verbouwingswerkzaamheden vertraging op kunnen lopen, waardoor de gemeente de schoolwoningen ook in 2017 nog een tijd moet huren. Stichting MOZON (Montessori-onderwijs ZuidoostNederland) heeft aangegeven het nieuwe gebouw zo snel mogelijk te willen betrekken.

Wethouder Martijn van der Putten (Onderwijs, D66) is blij met deze oplossing. ‘MOZON heeft hiermee de al lang gewenste definitieve oplossing voor de huisvesting van haar school. En de gemeente hoeft de schoolwoningen niet meer te huren. Na de renovatiewerkzaamheden is het schoolgebouw bovendien weer toekomstbestendig.’ De kosten voor de verhuizing van MOZON, de verbouwing van de schoolgebouwen en de realisatie van het kindcentrum worden geraamd op zo’n 1,4 miljoen euro. Alle overige inpandige verbouwingskosten komen voor rekening van de schoolbesturen.

Bas Dammers  

  • Beoordeel dit item
    (1 Stem)
  • Gepubliceerd in Actueel
  • Lees 1570 keer
Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020