Logo
Print deze pagina

If geef de pen aan...

Venray boeit, omdat samenwerking resultaat oplevert

Venray boeit mij, omdat inwoners van Venray in staat zijn om in samenwerking hun woon-, leef- en werkomgeving zelf vorm te geven. Onze gemeente bestaat uit 14 kernen die zeer verschillend van omvang en samenstelling zijn. Naast de grootste kern, Venray, met haar (pakweg) 28.000 inwoners, verdeeld over de diverse wijken, zijn er de 13 dorpen die in grootte variëren van zo’n 200 tot 2200 inwoners. Elk met hun eigen aard, samenstelling en verenigingen. Samen goed voor bijna 14.000 dorpelingen, een derde van alle inwoners van de gemeente Venray.

Deze dorpen kennen onderlinge verschillen en hebben ‘eergevoel’, iets wat met name naar voren komt tijdens de Vastelaovend en bij onderlinge sportontmoetingen. Op die momenten komt vanzelfsprekend rivaliteit bovendrijven! Maar evengoed zijn deze inwoners van Venray in staat om op andere momenten over die verschillen heen te stappen. Mede daardoor zijn de dorpsraden van Venray al bijna 40 jaren in staat om binnen het Dorpsradenoverleg Venray samen te werken voor de belangen van hun dorp(en). En dat is boeiend werk met boeiende resultaten!

Boeiend omdat zij er gezamenlijk en individueel, samen met hun dorpsgenoten, in slagen de kansen en mogelijkheden (ik noem het bewust geen problemen) die zich voordoen aan te pakken en daar een goede uitwerking aan te geven. En dat varieert van de bouw van een gemeenschappelijke accommodatie tot het organiseren van kermisactiviteiten, van de herinrichting van de openbare ruimte tot het runnen van een eetpunt voor ouderen. Daarvoor wordt ook ondersteuning gezocht en gevonden bij onze gemeentelijke organisatie, maar veel initiatieven komen vanuit het dorp. Het besef dat men meer voor elkaar krijgt als men elkaars kracht gebruikt is inmiddels goed geworteld in de dorpen en het gemeentelijk apparaat. Het is ook geen enkel bezwaar om van elkaar te leren en successen van een ander te gebruiken voor het eigen (goede) doel. Het gaat niet om het eigen succes of status, maar om het resultaat voor de woonen leefomgeving; iets waar je zelf ook van profiteert. En met die samenwerking wordt de sociale structuur, die erg belangrijk is voor de leefbaarheid in de dorpen, in stand gehouden. Daar kan iedereen aan bijdragen; door er bij te zijn, door er aan (mee) te werken en zo te ontdekken dat dit boeiend werk is.

Het is ook boeiend om te zien en mee te maken dat er altijd weer mensen opstaan die bereid zijn om binnen deze dorpsorganisaties de handschoen op te pakken en hun bijdrage leveren aan de leefbaarheid; voor hun ouders, hun kinderen, hun buren, hun dorpsgenoten, voor hun dorp. En dat is natuurlijk ook goed voor de eigen leefomgeving. Boeiend om daar mee bezig te zijn. Boeiend om te ontdekken dat dit werk zo veel moois oplevert.

Maar er is nog veel meer boeiends in Venray. Om dat in beeld te brengen geef ik de pen aan André Tonen uit Venray. 

Foto: Burgerinitiatief GlaswebVenray zie www.glaswebvenray.nu

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Boeiend
  • Lees 1486 keer
Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020