Duidelijkheid over komst azc Blitterswijck nadert laatste fase

De komst van een asielzoekerscentrum naar vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck nadert zijn laatste fase. Afgelopen vrijdag stemde een overgrote meerderheid van de huiseigenaren vóór de komst van 750 vluchtelingen naar het park. 120 eigenaren besloten voor te stemmen en slechts 2 eigenaren waren tegen. Voor een statutenwijziging moest minimaal tweederde van de leden vóór stemmen. Met deze stemming is de besluitvorming van de Coöperatieve Vereniging Het Roekenbosch voltooid. Het definitieve oordeel ligt bij de gemeenteraad. Zij beslissen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 december definitief of er 750 asielzoekers naar vakantiepark Het Roekenbosch zullen komen. Het is echter nog zeer de vraag of dit voorstel door een meerderheid van de gemeenteraad zal worden aangenomen.

Afgelopen vrijdagochtend organiseerde Omroep Venray een dialooguitzending rondom dit thema. Hierbij waren burgemeester Hans Gilissen, secretaris van de Coöperatieve Vereniging Het Roekenbosch Ruud Gebel, leden van de dorpsraad van Blitterswijck Louis van de Ven en Ilse Gooren en buurtbewoonster Esther Thomassen aanwezig. Tijdens de dialoog werd onder meer gesproken over veiligheid en de voordelen van de komst van een eventueel azc.

De dorpsraad van Blitterswijck was duidelijk in zijn standpunt. Volgens hen heeft een objectieve enquête laten zien hoe de bevolking uit Blitterswijck over de komst van 750 vluchtelingen naar dat dorp denkt. Het dorp wil maximaal 250 vluchtelingen opvangen, en dat voor hooguit 2 jaar. Iets waar buurtbewoonster Esther Thomassen zich volledig bij aansluit. Wat betreft de verspreiding van de enquête wilde dhr. Van de Ven van de dorpsraad nog wel wat kwijt. Volgens hem werd het uitdelen van de enquêteformulieren op vakantiepark Het Roekenbosch gedwarsboomd door de parkmanager aldaar, ‘’niet netjes’’ aldus Van de Ven. De dorpsraad alsmede buurtbewoners zijn vooral bang voor een aantasting van de veiligheid in het dorp. Zij hebben onder meer van ouders vernomen dat zij, mochten er 750 asielzoekers naar Blitterswijck komen, hun kinderen niet meer op straat durven laten spelen. Ook het alleen naar school laten fietsen van kinderen nemen veel ouders in overweging.

Als reactie op de geuite zorgen zegt burgemeester Hans Gilissen toe om met buurtbewoners in gesprek te zullen gaan. Zij zullen dan samen onderzoeken op welke manieren dit veiligheidsgevoel verbeterd zou kunnen worden. Ook belooft de burgemeester om samen met de dorpsraad een ander azc te zullen bezoeken om aan te tonen hoe daar de veiligheid gewaarborgd wordt. Dhr. Gebel voegt hieraan toe dat cijfers de aantasting van veiligheid bij de komst van een azc tegenspreken. Hij geeft Breda als voorbeeld. Hier is, sinds de komst van een azc aldaar, het aantal inbraken met 7% afgenomen. Tegelijkertijd geven beide heren aan de zorgen van buurtbewoners zeer begrijpelijk en herkenbaar te vinden.

Desalniettemin geeft de burgemeester aan dat men ook moet durven kijken naar de baten die de komst van een asielzoekerscentrum naar Blitterswijck met zich meebrengt. Zo liggen er volgens hem kansen voor lokale ondernemers. Bovendien kunnen bewoners van Blitterswijck profiteren van het het ‘upgraden’ van de busverbinding en de eventuele komst van een geldautomaat.

Of een meerderheid van de 27 gemeenteraadsleden ook daadwerkelijk voor de komst van 750 vluchtelingen zal stemmen is nog volkomen onduidelijk. Alle politieke partijen hebben inmiddels bij de dorpsraad aangegeven dat draagvlak in het dorp noodzakelijk is. Zowel de VVD als Samenwerking Venray zijn tegen de komst van een azc ongeacht zijn omvang. SP, PP2 en D66 hebben te kennen gegeven alleen in te zullen stemmen mocht het aantal van 750 asielzoekers gereduceerd worden. Hiervan uitgaande zijn zeker 15 van de 27 gemeenteraadsleden tegen de komst van 750 asielzoekers naar Blitterswijck. De overblijvende partijen, bestaande uit Inventief en het CDA, hebben hun mening nog niet gevormd. Duidelijk is dat op 22 december definitief een besluit genomen zal worden.  

Bas Dammers

  • Beoordeel dit item
    (1 Stem)
  • Gepubliceerd in Gemeente
  • Lees 2490 keer
terug naar boven