Regionale afspraken over wonen in Noord-Limburg

De acht Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray, Peel en Maas) en de provincie Limburg hebben een regionale structuurvisie Wonen opgesteld. Met deze visie wordt sturing gegeven aan de regionale woningmarkt. Het ontwerp van de regionale structuurvisie Wonen ligt vanaf 10 december, gedurende 6 weken, ter inzage. Daarna zal de structuurvisie aan de raden van de acht gemeenten ter vaststelling worden aangeboden.

5 Pijlers
De visie is gebaseerd op vijf pijlers. De eerste pijler is nieuwbouw naar behoefte. Dit betekent dat een woningbouwprogramma niet méér mag omvatten dan de voorspelde groei. Dit betekent voor de meeste gemeenten een flinke opgave om hun woningbouwplannen terug brengen. De tweede pijler is dat de juiste woning op de juiste plek gebouwd wordt. De derde pijler gaat over goed wonen voor iedereen, maar met extra aandacht voor specifieke doelgroepen zoals arbeidsmigranten, studenten, statushouders en andere woonurgenten. De visie biedt een gezamenlijke basis hoe met deze doelgroepen om te gaan. De vierde pijler zijn afspraken over de kwaliteit van bestaande voorraad woningen. Voor de meer stedelijke woongebieden is het een uitdaging om het overaanbod in de goedkope en kwalitatief slechte voorraad tegen te gaan. Voor de kleinere kernen ligt de opgave veel meer in het borgen van kwaliteit van de leefomgeving. De laatste pijler is gericht op een levensloopvriendelijke en duurzame regio. Het sleutelwoord is hier bewustwording bij de senioren. Maar ook slim omgaan met verduurzamen van de bestaande voorraad door koppelingen te leggen.

Uitvoeringsprogramma
Bij de visie hoort ook een uitvoeringsprogramma. Essentieel voor het succes is de regionale samenwerking tussen de partners (gemeenten, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen). Dit is wat de provincie ook nastreeft bij de uitwerking van het POL 2014. De regio’s zijn aan zet om de ruimtelijke ontwikkeling van hun gebied verder uit te werken. Het is voor het eerst dat op deze schaal wordt samengewerkt op het terrein van wonen.

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Gemeente
  • Lees 1850 keer
terug naar boven