Mooi burgerinitiatief in Vredepeel Een eigen gemeenschapsaccomodatie

Inwoners van Vredepeel willen de dorpskerk uitbreiden met een gemeenschapshuis. Het huidige gemeenschapshuis is aan een grondige renovatie toe en van daaruit is het idee naar voren gekomen om ‘functioneler’ met de (bestaande) accommodaties om te gaan. Door de dorpsraad en de besturen van parochie en gemeenschapshuis is nagegaan of de huidige en toekomstige wensen en behoeften van Vredepeel op een andere wijze gerealiseerd kunnen worden dan in de huidige afzonderlijke accommodaties. Uit de drie besturen is een werkgroep ‘Vredepeel in Balans’ geformeerd die als uitgangspunt meegekregen heeft dat Vredepeel een eigen gemeenschapsaccommodatie wil behouden voor ontmoeting, recreatie en culturele activiteiten. Het plan is te komen tot één gemeenschappelijke accommodatie in Vredepeel. Dit houdt dus in de transformatie van het huidige kerkgebouw tot gemeenschapshuis plus kerk, sloop van het huidige gemeenschapshuis en vernieuwing van de dorpskern.

Afgelopen 3 jaar is de werkgroep, onder leiding van voorzitter Toon van Hoof, bezig geweest om de wensen van de besturen en inwoners om te zetten in een degelijk en doordacht plan waarin de Vredepeelse gemeenschap zich volledig kan vinden en wat daarmee draagvlak heeft voor een gezamenlijke aanpak en realisatie.

Voorzitter Toon van Hoof: ‘Het doel van dit initiatief is het realiseren van een multifunctioneel gebouw voor het dorp Vredepeel; twee bestaande gebouwen (kerk en gemeenschapshuis) samen te voegen onder één dak. De nieuwe gemeenschapsaccommodatie heeft als doel faciliteiten te bieden aan verenigingen en maatschappelijke instellingen voor het uitvoeren van hun activiteiten en diensten op geestelijk, sociaal, cultureel en creatief terrein in het dorp Vredepeel. Een uniek project met volop betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de dorpsbewoners en leden van diverse verenigingen. Dit plan biedt optimale benutting van het gebouw, verbetering van de leefomgeving, een dorpskern met een opener karakter. De grote betrokkenheid en zelfwerkzaamheid bij de uitvoering van het project zal bovendien de saamhorigheid in het dorp ook voor de toekomst doen versterken.’

De provincie Limburg draagt 350.000 euro bij aan het burgerinitiatief in Vredepeel. De gemeente Venray had al een bedrag van een half miljoen euro toegezegd. De totale kosten van het project zijn 1.1 miljoen euro.

De royale bijdrage van de provincie betekent dat de plannen nu voldoende financiële dekking hebben en dat het dus tot uitvoer kan worden gebracht. ‘We hopen eind dit jaar te kunnen starten met de bouw zodat het project in de tweede helft van 2017 opgeleverd kan worden en is de Vredepeelse gemeenschap de komende decennia verzekerd van een prachtig gemeenschapshuis en een kerkgebouw op maat’, aldus Toon van Hoof. 

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Gemeente
  • Lees 1729 keer
terug naar boven