Burgers van Venray

Tijdens de voorbije maanden heeft de onafhankelijke stuurgroep Burgers van Venray een noodkreet geplaatst. Zowel in dit weekblad als op facebook werd met deze noodkreet aan de inwoners van de gemeente Venray medewerking gevraagd om het voortbestaan van de website mogelijk te maken. Vanwege het ontbreken van financiële middelen kwam dit voortbestaan immers ter discussie te staan. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft afwijzend gereageerd op ons verzoek voor een eenmalige financiële ondersteuning in de exploitatie, hoewel zij aangeeft waardering te hebben voor dit burgerinitiatief.

Het referendum op onze website met de stelling: ‘De toekomst van de website Burgers van Venray is mij wel wat waard’ werd door 70% van de meer dan 800 bezoekers van de site met ‘eens’ beoordeeld.

Het verheugt ons dat vanuit enkele Venrayse Stichtingen positief is gereageerd op onze noodkreet met het toezeggen van donaties als gevolg waarvan ons voortbestaan kan worden gewaarborgd.

De stuurgroep heeft daarna besloten om in de toekomst een duidelijker structuur te willen uitstralen. Daartoe wordt een stichting opgericht met een overkoepelend bestuur. Daarvoor zullen Venrayse maatschappelijke organisaties worden benaderd.

Bovendien achten wij het raadzaam ook op de medewerking van alle politieke partijen in Venray te mogen rekenen. Wij hebben al deze partijen vriendelijk verzocht om door middel van een kort bericht ons dat te laten weten. Deze reacties staan de komende maand op onze website om aan te geven dat ook de Venrayse politici ons burgerinitiatief weten te waarderen.

Het allerbelangrijkst is echter dat u - als inwoners van de gemeente Venray - aangeeft dat u de website Burgers van Venray waardevol vindt om uw mening kenbaar te kunnen maken over diverse onderwerpen.

Om die reden wordt u uitgenodigd om gedurende de maand juni aan te geven of u het ermee eens of oneens bent dat dit burgerinitiatief zijn bestaansrecht heeft bewezen. U kunt dit doen door op de website: www.burgersvanvenray.nl uw mening te geven op de stelling: Ik vind dat deze onafhankelijke website belangrijk is voor Venray. 

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Gemeente
  • Lees 1391 keer
Meer in deze categorie: « Het regent lintjes in Venray
terug naar boven