×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 948 niet laden
Slider

Venrays huishoudboekje komende jaren op orde

Het huishoudboekje van de gemeente Venray is ook in 2016 en komende jaren op orde. Burgemeesters en wethouders presenteren de gemeenteraad een sluitende begroting. ‘Het was een lastige klus’, aldus wethouder Ike Busser, waarbij de rol van de landelijke overheid niet heeft meegeholpen.

Lees meer...

Bibliotheek Venray organiseert Walk&Talk bijeenkomst voor werkzoekenden

Op dinsdag 6 oktober kan iedereen die op zoek is naar werk elkaar in de Bibliotheek Venray ontmoeten tijdens een Walk&Talk bijeenkomst. Deelnemers kunnen ervaringen met elkaar delen, contacten leggen en suggesties krijgen die kunnen helpen in de zoektocht naar een geschikte baan. Het onderwerp van deze Walk&Talk is ‘Netwerken als werkzoekende’. Vroeger bestond solliciteren vooral uit het schrijven van sollicitatiebrieven. Tegenwoordig ligt het accent vooral op het maken van contacten. Deelnemers krijgen tips om dit goed aan te pakken. Deelname aan de Walk&Talk is, net als de koffie en thee, gratis.

Lees meer...

Gezamenlijk plan door marktkooplieden, centrumondernemers, bezoekers en gemeente Nieuwe toekomstvisie en actieprogramma voor weekmarkt Venray

Marktkooplieden, centrumondernemers, omwonenden en bezoekers zijn over het algemeen tevreden over de Venrayse weekmarkt. Ze vinden wel dat de kwaliteit afneemt en dat er onvoldoende samenwerking is binnen het centrum. Mensen bezoeken de markt vooral vanwege het sociale karakter. Komende maand wordt er een platform opgericht waarin naast marktkooplieden ook detailhandel, horeca, bezoekers van de markt en de gemeente vertegenwoordigd zijn. Zij gaan aan de slag met een gezamenlijke toekomstvisie en een actieprogramma om de markt weer aantrekkelijker te maken.

Lees meer...

METtalent helpt weesfietsen en kwetsbare mensen weer op weg

Meedoen, eigen kracht, kijken naar wat je nog wél kunt. Veelgehoorde kreten in relatie tot de participatiesamenleving. Maar hoe breng je het in de praktijk met mensen die kwetsbaar zijn en al lang geen ervaring meer hebben met zoiets als ‘werk’. Bij De Loods van METtalent in Venray zijn ze aardig op weg.

Lees meer...

De uitbreiding van de schouwburg met een kleine zaal

Eind juni heeft de gemeenteraad van Venray de verbouwing van de schouwburg goedgekeurd. De plannen omvatten onder meer de uitbreiding met een extra kleine zaal en bijbehorende foyer. Vooral de extra zaal heeft bij menigeen in Venray de wenkbrauwen doen fronsen. De bezoekersaantallen in de schouwburg vertonen immers al jaren een afname. In januari 2011 werd op de website Burgers van Venray al een stelling over de schouwburg gepresenteerd: ‘Venray kan niet zonder schouwburg’. Uit de toenmalige reacties, -87% was het eens met die stelling, blijkt dat de schouwburg in Venray wel degelijk bestaansrecht heeft.

Naar de oorzaak van teruglopende bezoekersaantallen kan slechts worden gegist, waarbij mogelijk het grote aanbod van Tv-programma’s een rol speelt. Ook de jongeren hebben waarschijnlijk andere interesses dan een schouwburgbezoek. Het bestuur van de schouwburg wil nu het roer omgooien door de schouwburg te gaan verbouwen. Men verwacht door het toevoegen van een kleine zaal, naast het gebruik van de huidige grote zaal, juist meer bezoekers aan te trekken. De onafhankelijke groep personen die de website Burgers van Venray verzorgt, wil gedurende de maand september de mening van de Venrayse bevolking peilen hoe men over die verbouwing denkt.

De stelling luidt: Een kleine zaal in de schouwburg zorgt voor meer bezoekers. U wordt uitgenodigd om op de website www.burgersvanvenray.nl aan te geven of u het eens dan wel oneens bent met deze stelling. Bovendien kunt u uw eigen mening hierover op de site zetten. 

Gemeente Venray gaat slimmer afval inzamelen

In de gemeente Venray zal het afval vanaf september 2015 op een andere manier worden ingezameld. In plaats van iedere week rijdt de inzamelaar nog maar één keer per twee weken de inzamelroute en leegt dan zowel de groene als de grijze container. Deze nieuwe inzamelwijze is een optimalisatie doordat de routes korter worden en er een inzamelronde komt te vervallen. Dit scheelt in uitstoot en het houdt de kosten in de hand waardoor de afvalstoffenheffing niet hoger wordt.

Gelijktijdig inzamelen van rest- en GFT-afval
Voor de nieuwe inzamelwijze wordt gebruik gemaakt van een ‘tweekamer- voertuig’. Hiermee kan de inzamelaar de groene en grijze container gelijktijdig - maar wel gescheiden van elkaar - legen. Restafval en groente-, fruit- en tuinafval wordt in twee aparte compartimenten opgeslagen en vervolgens gescheiden verwerkt. De twee verschillende stromen moeten nog steeds zuiver aangeboden worden, het kaartensysteem blijft intact. Etensresten moeten aangeboden worden in de GFT-container. Dit vermindert vaak direct de hoeveelheid restafval en is daardoor ook beter voor de portemonnee. Het DIFTAR-tarief voor restafval ligt namelijk hoger dan voor GFT.

Informatiecampagne
De gemeente Venray start de komende weken met een uitgebreide informatiecampagne om de inwoners te informeren over de nieuwe inzamelmethode. 

Gratis parkeren interesseert niet iedereen evenveel

In de maand augustus hebben de burgers van Venray hun mening kunnen geven op de stelling: Twee uur gratis parkeren zorgt ook voor meer omzet voor de winkels. Met het formuleren van deze stelling wilde de stuurgroep Burgers van Venray over twee onderwerpen gelijktijdig de mening van de inwoners van Venray peilen. Het betreft dan de mening over het gratis parkeren en de vraag of het gratis parkeren voor meer omzet van de winkels gaat zorgen. ‘De website werd door 610 unieke personen bezocht, waarvan er bijna 190 daadwerkelijk hun mening hebben gegeven.

Exit voor studio en koor Beukenrode

Beeld van de studio met presentator en nestor Jo van den Biggelaar (links) en technicus Jan Strolenberg (rechts). Op de achterwand Zomer, een van de vier seizoenen, grote schilderijen die per kwartaal wisselden. Ze sieren straks na de verbouwing de buurtkamers van de studio-etages.

Ze hebben aardig wat met elkaar gemeen. Als belangrijkste zijn dat hun doelgroep en daarvoor hun jarenlange vrijwillige en belangeloze inzet. Studio (tv en radio) en gemengd koor Beukenrode mogen er trots op zijn. Studio en koor zijn ook ongeveer even oud. Ze werden opgericht eind jaren zeventig vorige eeuw om de bewoners van het toenmalige verpleeghuis De Kruuze aan de Beukenlaan informatie en muzikale en vocale ontspanning te bieden.

Lees meer...

Participatieraad Venray

De participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Venray. De raad heeft de taak om de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders namens de inwoners van Venray gevraagd en ongevraagd te adviseren op thema’s binnen het brede sociaal domein. Hieronder verstaan we al het beleid dat wordt ontwikkeld door de gemeente Venray op het gebied van werk, inkomen en onderwijs, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp, welzijn en leefbaarheid. Kortom, onderwerpen die de inwoners direct raken en waar elke Venraynaar vroeg of laat wel mee te maken krijgt.

Lees meer...

Nieuw winkelcentrum in Brukske

Het centrum van Brukske ondergaat een metamorfose. Het nieuwe MFC is sinds kort in gebruik. De bouw van een nieuw winkelcentrum is de volgende fase. Maar daarvoor moet eerst plaats worden gemaakt.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed