#Onderwijspioniers!

Afgelopen vrijdag vond in Amersfoort de finale plaats van Onderwijspioniers 2015. Op deze middag werden de 45 innovatieve onderwijsprojecten die afgelopen jaar binnen het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs gedraaid hadden gewaardeerd op hun succesvolle verloop en potentiële spin-off.
De deelnemende onderwijspioniers kozen zelf 7 projecten uit hun midden die uiteindelijk op het podium mochten gaan strijden om de eervolle titel OnderwijsPionier 2015! Dat was de reden waarom ik vrijdag 22 mei om 15.37 uur het podium op mocht om in 3 minuten mijn project Het Open Podium te pitchen aan een zaal vol onderwijsmensen en een zeskoppige jury met onderwijshotemetoten:

Het Open Podium is een platform van, voor en door leerkrachten dat 1x in de maand voorafgaand aan een plenaire vergadering aan leerkrachten de kans biedt om hun parel binnen het onderwijs te pitchen. In 20 minuten is er ruimte voor 2 leerkrachten (ieder dus 10 minuten) waarin ze in 5 minuten hun parel pitchen en de overige 5 minuten met hun collega’s een procesgerichte feedbackronde ingaan. Dit allemaal om het gesprek over onderwijs met elkaar aan te gaan.

Het belangrijkste ingrediënt is die parel. Een moment binnen het onderwijswerk waarop de leerkracht ontzettend trots was. Trots op een interventie vanuit het eigen professionele handelen, zoals binnen een instructie, voorbereiding, ontwerp, een werkvorm of een gesprek met een kind of ouder. Als je het daarover hebt, dan zie je bij onderwijsmensen altijd een lach op het gezicht verschijnen en een fonkeling in de ogen. Helaas worden deze momenten vrijwel niet met collega’s gedeeld, in ieder geval nooit met alle collega’s. Het Open Podium wil die fonkeling wegtrekken vanachter de gesloten deur van het klaslokaal en met die fonkeling het vuurtje aansteken bij alle onderwijscollega’s!

Het Open Podium draait om een cultuuromslag. Een omslag van Eiland naar Wijland. Het open karakter kenmerkt het Open Podium en vertaalt zich in een vrije inschrijving (een leerkracht gaat er alleen staan als ie zelf wilt) en een vrije deelname in het publiek (als de leerkracht liever de klas opruimt of schriften nakijkt, in plaats van met zijn collega’s over onderwijs nadenkt, dan is dat zijn eigen keuze). Dit zorgt voor een klimaat waarin er een verschuiving plaatsvindt van Moetisme naar Moreel Besef. Een klimaat van horizontale verantwoording en uiteindelijk ook een uitdagend en inspirerend Pioniersklimaat.

Bij mij op school is het Open Podium een succes en dit is niet onopgemerkt gebleven. De algemeen directeur heeft me gevraagd om ook andere scholen binnen onze stichting warm te maken voor het Open Podium en het is de bedoeling dat het op alle scholen binnen de SKOV volgend jaar moet gaan draaien. Het uiteindelijke doel is om ook op stichtingsniveau een Open Podium te creëren, waarbij collega’s van verschillende scholen bij elkaar komen om elkaar te inspireren en te enthousiasmeren over onderwijs.

Om 16.45 uur begon de jury aan zijn verdict. Mijn Open Podium strandde op de tweede plek. Meedoen is belangrijker dan winnen. Deze zweverige onwaarheid gebruik ik zelf ook wanneer ik Lot of de kinderen van mijn klas iets bij wil brengen over sportiviteit. Ik kan het dan vaak alleen niet laten om de volgende toevoeging achterwege te laten: Maar winnen is zóveel leuker dan meedoen! 

  • Beoordeel dit item
    (1 Stem)
  • Gepubliceerd in Onderwijs
  • Lees 1827 keer
Meer in deze categorie: « Citotoetje Laurentius »
terug naar boven