Wat bijzonder!

‘Juf, mag ik ook een paarse panter schilderen?’ Ik geef mijn groep 3 een les handvaardigheid aan de hand van de beroemde schilder Corneille. Hij stond bekend om zijn paradijselijke kunstwerken die iets kinderlijks hadden. De kinderen hebben net een minuut met hun ogen dicht hun paradijs voorgesteld. Alles mag daarin, en dat is al best moeilijk.

Lees meer...

Job Verheijen loopt een dag mee bij Venray boeit!

Venray boeit! staat altijd open voor leuke initiatieven. Zo ook voor de prokkelstage dag voor kinderen met een beperking. Op 9 juni kwam Job Verheijen uit Blerick eens kijken hoe het allemaal reilt en zeilt bij onze krant. Zo keek hij mee met de redactie en de opmaak van de krant en bracht hij een bezoek aan het Kinderdagverblijf De Mukkenstal en IJssalon Clevers om een interview af te nemen. Dat deed hij ook met de leerlingen die daar een dag stage liepen.

Lees meer...

Een middagje Focusbios!!

Foto: Kaartjes afhalen bij de FocusBiosBalie

Op SBO Focus wordt al bijna twee jaar met veel succes gewerkt aan Positive Behavior Support (PBS). PBS beloont positief gedrag om zo een sociaal en veilig klimaat te creëren. Hiervoor worden leerlingen individueel beloond, door het uitdelen van zogenaamde PBS bandjes. Leerlingen van elke groep sparen steeds samen voor een groepsbeloning en alle groepen dragen zó hun steentje bij aan de schoolbeloning.

Lees meer...

‘Wij helpen leerlingen de juiste keuze te maken’

‘Het nieuwe concept van ons Open huis à la carte laat zien wie we als school zijn en in welke richting onze onderwijsvernieuwing zich nog verder ontwikkelt. Een school waar ontmoeting centraal staat. Want alleen op die manier kunnen we onderwijs op maat bieden en leerlingen persoonlijk begeleiden. Aan het begin van het schooljaar voeren onze mentoren startgesprekken met alle leerlingen en hun ouders. Deze lijn trekken we door naar ons Open huis.’

Aan het woord zijn (op de foto v.l.n.r.) Geert Beckers, Sjraar Arts en Jos Hebben, als teamleiders verantwoordelijk voor de contacten met de basisscholen en de voorlichting aan leerlingen van groep 7/8. ‘Wij helpen leerlingen de juiste keuze te maken’, zegt Geert Beckers. ‘Daarom start het Open huis met een welkomstgesprek. Een docent bespreekt met de leerling en zijn of haar ouders welke vragen ze hebben en waar ze terecht kunnen voor informatie. Er zijn workshops over allerlei onderwerpen zoals het nieuwe mentoraat, begeleiding bij dyslexie, Cambridge Engels en techniekonderwijs. En er is een vakkenmarkt en vraag- en ontmoetingsruimte. Met het Open huis en onze masterclasses geven we een kijkje in onze keuken. We bieden leerlingen aan om een dag mee te lopen. Dan ervaar je of je je thuis voelt op onze school. Leerlingen en ouders die vragen hebben kunnen altijd bij ons terecht.’

Lees meer...

‘Ik heb veel nieuwe vrienden’

‘Ik koos voor het Raayland College omdat mijn vrienden er naar toe gingen en ik hoef maar 10 minuten te fi etsen om er te komen.’ Ceren Aydogan, brugklasleerling van vmbo-th, voelt zich al aardig goed thuis op haar nieuwe school. ‘Ik heb veel nieuwe vrienden en ik weet alle lokalen makkelijk te vinden.’

Startgesprek
‘Meteen aan het begin van het schooljaar had ik samen met mijn vader een startgesprek met mijn mentor. Dat was heel fi jn, want daardoor wist mijn mentor meteen wie mijn ouders zijn en wij hebben haar ook leren kennen’, vertelt Ceren. ‘Mijn ouders zijn gescheiden en dat heeft mijn mentor zelf ook meegemaakt. Ik kan dus goed bij haar terecht, want zij begrijpt heel goed hoe ik mij soms voel. Ook hebben we besproken wat ik leuk vind, waar ik goed in ben en welke doelen ik heb. Als mijn mentor het nodig vindt of als mijn vader of ik weer een gesprek wil, dan kunnen we een afspraak maken.’

Breingeheimen
‘Ik zie mijn mentor drie keer per week en de andere mentor van mijn klas vier keer per week. Eén uur geven ze samen mentorles. Dan leren we uit het boek Breingeheimen hoe we ons huiswerk kunnen maken, hoe we moeten plannen en voor een proefwerk kunnen leren. Soms bespreken we met de klas een probleem of juist leuke dingen, zoals een surprise-avond met Sinterklaas.

Maatwerkuur
‘Het gaat best goed op school. Er zijn veel activiteiten en ik vind de lessen leuk. Alleen natuur & techniek vind ik lastig. Dat gaat te snel voor mij. Gelukkig ben ik niet de enige. Daarom heeft de docent voorgesteld een extra maatwerkuur in te plannen voor de leerlingen die het niet goed snappen. Ik hoop dat mijn punt dan omhoog gaat.’ 

Lees meer...

‘Ik heb nu meer tijd om leerlingen écht te leren kennen’

‘Ik vind het mooi om te zien hoe we als school in een korte tijd veel hebben bereikt als het gaat om meer persoonlijk onderwijs op maat’, vertelt Nancy Buise, docent bewegen en sport en mentor vmbo-b. ‘Het is echt uniek hoe we samen met leerlingen, ouders en externe relaties de leerling centraal hebben gesteld en in dialoog zijn gegaan over hoe ons onderwijs in de toekomst eruit moet zien. Een van de eerste belangrijke veranderingen die we dit schooljaar al hebben doorgevoerd is dat we als mentor meer tijd hebben gekregen om onze leerlingen écht te leren kennen.’

Communicatie
‘Het schooljaar zijn we begonnen met een startgesprek met alle leerlingen en ouders. Al in de eerste schoolweek heb ik hierdoor uitgebreid kennis met hen gemaakt. Daar heb je het hele jaar profi jt van. Tijdens zo’n startgesprek maak je onder meer afspraken over de onderlinge communicatie tijdens de rest van het schooljaar en kom je te weten welke leerdoelen de leerling zichzelf stelt. Ook krijg je een beeld van de persoonlijke omstandigheden. En als mentor vertel je iets over jezelf.Je bouwt aan een band. Dan is het de rest van het schooljaar makkelijker om over de interesses van de leerling door te praten of te informeren naar de thuissituatie. En voor leerlingen en ouders verlaag je de drempel om de mentor op te zoeken.‘

Klein clubje
Dit schooljaar ben ik samen met een collega de mentor van een klas van 17 leerlingen. Daarvan heb ik negen leerlingen onder mijn hoede. Dat is een mooi klein clubje waarover ik mijn aandacht goed kan verdelen. Ik zie deze leerlingen tijdens mijn vaklessen en een uur in de week tijdens de mentorles. Het mooie van dit duo-mentorschap is dat mijn collega en ik elkaar kunnen aanvullen en vervangen. Ik ben bijvoorbeeld door mijn lessen bewegen en sport erg gericht op sociale vaardigheden van leerlingen. Mijn collega kan leerlingen heel goed ondersteunen in het maken en plannen van huiswerk. En als ik er niet ben, omdat ik drie dagen in de week werk, is mijn collega er. Zo kunnen onze leerlingen altijd bij een mentor terecht.’ 

Lees meer...

Excellent en autonoom

Ook al werken we op scholen vooral metschooljaren (die na de zomervakantie begint), toch neemt het nieuwe kalenderjaar altijd veranderingen voor het onderwijs mee. Per 1 januari 2016 mogen excellente basis- en middelbare scholen bij wijze van experiment van bijna alle regels afwijken. Het gaat om zogenoemde ‘regelluwe scholen’. Want, zo pronkt het ministerie van onderwijs, ‘regels kunnen nieuwe initiatieven en innovatie in de weg staan.

Lees meer...

Jaarlijkse beroepenavond op het Raayland College

Net als vorig jaar organiseren Rotaryclub Venray en Lionsclub Venray Peelparel in samenwerking met het Raayland College, een beroepenvoorlichtingsavond. De leerlingen van HAVO en VWO van leerjaar 3 tot en met 6 zijn uitgenodigd om samen met hun ouders deze avond bij te wonen.

De beroepenavond heeft als doel de leerlingen een beter beeld te geven van de inhoud van een beroep. Ruim zeventig professionals lichten op die avond hun dagelijkse werkzaamheden toe en geven inzicht geeft in de keuzes die ze moeten maken en de dilemma’s die ze tegenkomen in hun beroep. En ze vertellen over de uitdagingen en problemen waarmee ze worden geconfronteerd.

Lees meer...

Studeren bij dé opleider in Venray en omgeving

In oktober 2015 was De Laat Kenniscentrum voor het eerst aanwezig op de Ondernemersvakdagen in Venray. Ook daar bleek dat Venray en omgeving dynamisch en volop in ontwikkeling is. De Laat Kenniscentrum is blij ook in deze omgeving dé opleider te mogen zijn voor de zakelijke en particuliere markt.

Lees meer...

Zombies, lampionnen, pepernoten en kerstballen

Vorige week konden we nog genieten van griezelige verkleedpartijtjes, spooktochten en ‘trick or treat’ tijdens Halloween. Volgende week mogen we van oude melkpakken en vliegerpapier zelf lampionnen maken en daarmee door de straten pronken voor Sint Maarten. Het weekend daarop komt Sinterklaas al in Nederland aan! Drie weken lang pepernoten, gezelligheid en drukte in het land.

Zodra de goede man vertrokken is kunnen de kerstballen, -verlichting, -bomen, -mannen, en -stallen van de zolder worden gehaald. In sommige steden komt halverwege december zelfs de Kerstman met zijn arrenslee een bezoekje brengen.

Lees meer...

Gilde Opleidingen blijft investeren in Rekentoets

Ook nu de invoering van de verplichte rekentoets voor het mbo enkele jaren wordt uitgesteld, blijft Gilde Opleidingen volop investeren in de rekenvaardigheid van haar studenten. ‘Hoewel ons rekenonderwijs nu al nagenoeg aan het gewenste niveau voldoet, doen we er wat inspanningen betreft zelfs nog een schepje bovenop. In de periode 2016-2018 investeren we 2 miljoen euro in een verdere kwaliteitsverbetering van het taal- en rekenonderwijs’, zegt Ingeborg Janssen Reinen, lid van het College van Bestuur van Gilde Opleidingen.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed