Nagenoeg één op de zes Venrayse politici bedreigd

Doodsbedreigingen, vernielingen, dreigbrieven, fysiek geweld, scheldpartijen en beledigingen; bijna één op de zes Venrayse politici kregen er de afgelopen twee jaar mee te maken. Hoewel zij hier zelf nog wel mee kunnen omgaan, is dat voor hun families vaak lastiger. Dat is de uitkomst van onderzoek van Venray boeit!, dat 178 raadsleden, wethouders en burgmeesters uit de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Sint Anthonis, Boxmeer, Bergen, Deurne en Gemert-Bakel een vragenlijst opstuurde. 86 mensen vulden de enquête in.

Opmerkelijke cijfers in Venray
Van de 86 personen die de enquête invulden, gaven zeven aan de afgelopen twee jaar te zijn bedreigd. Dit komt neer op ruim acht procent. In het oog springend zijn de resultaten uit de gemeente Venray. Van de 24 politici uit Venray die de vragenlijst invulden, lieten er vijf doorschemeren dat zij de afgelopen tijd meermaals moesten dealen met dreigende bejegeningen. Hieruit kun je concluderen dat bijna één op de zes Venrayse politici de voorbije tijd bedreigd is geweest. Wanneer je je bovendien realiseert dat een kwart van de Venrayse politici de enquête niet invulde, zou dit cijfer zomaar nog hoger uit kunnen vallen. Naast de vijf bedreigde politici uit Venray gaf ook één politicus uit Horst aan de Maas en één uit GemertBakel aan de afgelopen twee jaar bedreigd te zijn geweest.

Verdere uitkomsten
De zeven bedreigde politici gaven aan dat zij de niet eenmalig zijn bedreigd, maar dat dit de afgelopen twee jaar vaker heeft plaatsgevonden. Eén van hen gaf zelfs aan vier keer dreigende bejegeningen te hebben meegemaakt, waarbij onder andere een in het bezit zijnde auto het moest ontgelden. Vernielingen, zoals het toetakelen van iemands eigendommen, kwamen in totaal twee keer voor. Het vaakst deden scheldpartijen, beledigingen tijdens vergadering en beledigingen buiten vergadering zich voor. Ook gaven politici aan in toenemende mate te maken te krijgen met geïrriteerde en geagiteerde personen die met woorden dreigen iemand iets aan te doen. De alom bekende zinnen als ‘ik weet waar je woont’ of ‘ergens spijt van krijgen’ komen we dan ook herhaaldelijk in de resultaten tegen. De meest opvallende, en ook meteen de meest onaangename en ziekelijke bedreiging kwamen we tegen bij een Venrayse politicus. Bij deze persoon viel rond kerst een kerstkaart op de deurmat, waarin een onbekend persoon de politicus in kwestie het een en ander onprettigs toewenste. Daarnaast ontvingen de meeste lokale politici de bedreigingen faceto-face (afbeelding). Ook ontving een enkeling de bedreigingen via Social Media, hetgeen steeds meer in opkomst raakt.

Invloed op privéleven
Dat de bedreigingen de politici niet in de koude kleren gaat zitten blijkt wel als gevraagd wordt hoe zij deze nare bejegeningen hebben ervaren. Het gros ervaart de bedreigingen dan ook als belastend. Als hen daarentegen wordt gevraagd of de dreigende bejegeningen invloed hebben gehad op het politiek functioneren, kunnen zij eensgezind antwoorden. Hoewel een meerderheid te kennen geeft de bedreigingen als belastend te ervaren, geven de zeven politici allen aan dat de bedreigingen geen invloed hebben gehad op het uitoefenen van zijn of haar politieke functie. Desalniettemin hebben de bedreigingen zijn weerslag op het privéleven van enkele politici. Bijna de helft verklaart dat het ontvangen van nare bedreigingen een negatief effect heeft gehad op het privé functioneren, waarbij het ontstaan van onveiligheidsgevoelens bij zowel familieleden als de politicus zelf frequent aanwezig waren. Dit gevoel van onbehagen zorgt er bij een enkeling zelfs voor dat men zich niet vertoont op feesten in zijn of haar directe omgeving en dat men een ontevredenheidsgevoel richting het werk ontwikkeld.

Hoe verder
Dat er iets moet gebeuren om aan dergelijke bedreigingen paal en perk te stellen lijkt duidelijk. Gemeenten ondernemen tot op heden niets als het op het voorbereiden van politici op dreigende bejegeningen aankomt. ‘Ik weet dat dit op provinciaal niveau momenteel wel gebeurt’, laat burgemeester Hans Gilissen (Venray) weten. Politici die in hun functie als lokale politicus bedreigd worden, kunnen dit volgens de richtlijnen melden bij de eigen griffer en kunnen aansluitend via de burgemeester aangifte doen. Opvallend genoeg gaven enkelen aan hier niet volledig van op de hoogte te zijn. Ook deden slechts twee van de zeven bedreigde politici aangifte bij de politie. Daarentegen meldden wel zes van de zeven personen de bedreigingen bij de gemeente. Toch blijven de resultaten uit Venray verbazingwekkend en onverklaarbaar. Hoe komt het dat juist híer zoveel politici worden bedreigd? Of is men in Venray gewoonweg eerlijker en openhartiger? Het zijn vragen waar nooit een duidelijk antwoord op zal komen. Wél is het zeer waarschijnlijk dat de relatie tussen diegene die de enquête heeft opgesteld en de lokale politici zwaar weegt als het gaat om het naar volledige waarheid invullen van de vragenlijst. Hoewel bedreigingen nooit helemaal te voorkomen zijn, kan het zeker niet kwaad om lokale politici nogmaals te laten zien hoe zij dienen om te gaan met een dreigende situatie en welke stappen zij kunnen ondernemen als zij met een dergelijke onaangenaamheid te maken krijgen. Voorbereiden kan immers wél, voorkomen niet. Een gedachte die burgemeester Hans Gilissen van Venray lijkt te delen: ‘Het lijkt me wel een idee om het presidium eens voor te leggen of men er wat in ziet een bijeenkomst te organiseren waarbij politici leren omgaan met dreigende bejegeningen.’

Bas Dammers

  • Beoordeel dit item
    (2 stemmen)
  • Gepubliceerd in Politiek
  • Lees 1721 keer
terug naar boven