Burgers van Venray organiseert haar eigen referendum

Ongetwijfeld kennen de meeste Venraynaren de website Burgers van Venray. Vanaf 2010 wordt op die website elke maand een actuele stelling geplaatst waarop men kan aangeven het ermee eens of oneens te zijn. Gedurende de afgelopen zes jaar heeft deze site een steeds toenemende groep belangstellende bezoekers mogen verwelkomen. De onafhankelijke stuurgroep van vrijwilligers die steeds een actueel Venrays onderwerp kiest, wordt thans echter geconfronteerd met financiële problemen om in de toekomst te blijven bestaan.

Lees meer...

Het logeerhuis Kapstok kampt met een lage bezetting

Gedurende de hele maand maart hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op een stelling op de website Burgers van Venray. e stelling luidde: Logeerhuis Kapstok is een weldaad voor Venray. De respons op deze stelling viel enigszins tegen. Hoewel er meer dan 700 personen de website hebben bezocht en de daarop geplaatste informatie hebben kunnen lezen, blijken er toch ‘slechts’ 87 personen daadwerkelijk hun mening te hebben gegeven.

Lees meer...

Wordt de parkeergarage wel voldoende gebruikt?

Op de website Burgers van Venray stond de afgelopen maanden een stelling over het gebruik van de parkeergarage onder het Gouden Leeuw terrein. De stelling luidde: ‘de parkeergarage moet een nieuwe bestemming krijgen’. Met het plaatsen van deze stelling was het de bedoeling van de stuurgroep om de inwoners van Venray te laten nadenken over mogelijke andere toepassingen en niet alleen het parkeren van auto’s. Kortom, de creativiteit mocht de vrije loop krijgen om zogenoemd ‘out of the box’ (= anders dan de gebruikelijke manier) te denken.

Lees meer...

Het bestaan van een logeerhuis in Venray is nog niet overal bekend

Al ruim een jaar bestaat er in Venray Logeerhuis Kapstok. Dit logeerhuis - gevestigd in het verzorgingstehuis Schuttersveld - biedt de mogelijkheid aan mantelzorgers om degene waarvoor gezorgd wordt, daar te laten logeren. De mantelzorgtaak wordt tijdens dat logeren volledig overgenomen door een groep vrijwilligers, die daarbij - waar nodig - worden ondersteund door de professionele thuiszorg. De mantelzorger heeft zodoende een mogelijkheid om zelf ook eens onbezorgd tot rust te komen, bijvoorbeeld door op vakantie te gaan.

Lees meer...

Ingezonden brief

Enige tijd geleden las ik in het blad Venray boeit! de Column van Jan van de Ven, genaamd ‘Wees gegroet’ en ik had al even overwogen dat ik daar op wilde reageren maar ik wist alleen nog niet hoe. De carnavalsmis van zondag 7 februari in de Grote Kerk van Venray bracht mij het licht. De scribent van bovengenoemd artikel blijkt een voorstander te zijn van secularisatie van onderwijs en godsdienstonderricht. Dit is uiteraard een subjectief iets.

Lees meer...

Toch nog een beetje winter in Venray

Gedurende de voorbije feestdagen heeft op het Schouwburgplein een ijsbaan gestaan. Drie wekenlang is aan jong en oud de mogelijkheid geboden om er te schaatsen, terwijl de buitentemperatuur helemaal niet echt winters aanvoelde. Als we de organisatoren mogen geloven is er op grote schaal gebruik gemaakt van de ijsbaan, zelfs meer dan tevoren was ingeschat. Nu kunnen na afloop de kosten met de opbrengsten worden vergeleken. De kosten waren tevoren begroot op ca. € 90.000. Er was door sponsoren maar liefst € 62.100 als subsidie toegezegd en de inkomsten werden door de Stichting Winterpret Venray vooraf begroot op € 25.000. De gemeente Venray heeft behalve een subsidie van € 10.000 zich ook garant gesteld voor een bedrag van maximaal € 15.000 bij een eventueel exploitatietekort.

Lees meer...

Een ander gebruik van de parkeergarage

Tot eind januari kunnen we in het centrum van Venray gratis parkeren. Daarvan heeft iedereen gemerkt dat er daarvan uitbundig gebruik is gemaakt. Of het nu aan de feestdagen heeft gelegen, de regenachtige dagen of alleen maar de wens om nu eens gratis en ongelimiteerd te kunnen parkeren wordt nog onderzocht.

Lees meer...

Voortaan elk jaar ijspret in Venray?

De Stichting Winterpret Venray heeft er voor gezorgd dat dit jaar drie weken lang geschaatst kan worden op de ijsbaan op het Schouwburgplein. Vanaf vrijdag 11 december t/m zondag 3 januari kan jong en oud genieten van dit evenement. Na een afwezigheid van enkele jaren vanwege allerlei perikelen heeft de nieuwe Stichting Winterpret Venray de draad weer durven oppakken. De initiatiefnemer van de stichting is Venray Centraal, de ondernemersvereniging van het centrum van Venray. De horeca bedrijven zorgen met een koek-en zopie-tent voor de versnaperingen.

Lees meer...

De opvang van vluchtelingen in Venray

Op de website Burgers van Venray heeft gedurende de maand november een stelling gestaan over de opvang van vluchtelingen in Venray. De stelling was : Venray dient te participeren in de opvang van vluchtelingen. Hoogstwaarschijnlijk omdat deze stelling heel actueel is, werd de website door een groot aantal personen bezocht. Niet slechts uit Venray zelf maar ook uit een aantal steden in Nederland en zelfs het buitenland.

Lees meer...

Hoeveel asielzoekers zouden er naar Venray kunnen komen?

BURGERS VAN VENRAY

De problematiek van de asielzoekers, migranten dan wel de vluchtelingen uit oorlogsgebieden komt de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Is het niet de wijze waarop ze de Middellandse Zee oversteken, of de weigering van de Balkanlanden om ze op te nemen, dan is het wel de barre tocht te voet of per bus naar grensgebieden en de opvang in de uiteindelijk bereikte landen. Ook in Nederland is de problematiek dagelijks op het nieuws. Het betreft dan de wijze van opvang in de diverse inderhaast ingerichte centra, soms hectisch verlopende voorlichtingsavonden in gemeenten, tot zelfs vernielingen, brandstichting en bedreigingen naar personen. Het wordt allemaal breed uitgemeten in de kranten en allerlei televisieprogramma’s. Bovendien maken sommige groeperingen misbruik van deze situatie door, al dan niet bewust, de gemoederen in hun voordeel te bewerken.

Ook Venray kan hier mogelijk mee te maken gaan krijgen. Het is wel haast zeker, dat ook onze gemeente specifiek gevraagd zal worden om een aantal van hen te herbergen. Op de algemene oproep heeft de gemeente, naar ons weten, gereageerd met het antwoord een eventueel specifiek verzoek af te wachten.

Lees meer...

Het zwembad in Venray houdt de gemoederen flink bezig

Op de website Burgers van Venray heeft de voorbije maand een stelling gestaan over het zwembad ‘de Sprank’ in Venray. De stelling luidde: Venray kan niet zonder overdekt zwembad.

Meer dan 600 personen hebben in oktober aangegeven of ze het eens of oneens zijn met deze stelling. Van die bezoekers hebben er 250 daadwerkelijk gestemd en hun mening ook gemotiveerd op die website geplaatst. Het is interessant om die motivaties nog eens na te lezen op de website onder het onderdeel ‘vorige stellingen’. Het blijkt dat een meerderheid van 85% vindt dat er in Venray een zwembad moet blijven. De redenen waarom men daarvoor gekozen heeft lopen nogal uiteen. In één van die reacties worden veel voorkomende motivaties als volgt samengevat: In waterland Nederland is zwemmen een basisvaardigheid. Dit moet je vlakbij huis kunnen leren. Liefst via schoolzwemmen of anders via een vereniging. Ieder kind of volwassene moet kunnen leren zwemmen. Blijven zwemmen als sportieve bezigheid is goed voor de gezondheid. Een zwembad dat toegankelijk voor de gehele bevolking moet zijn, kan niet zonder subsidie.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed