Logo
Print deze pagina

Het zwembad in Venray houdt de gemoederen flink bezig

Op de website Burgers van Venray heeft de voorbije maand een stelling gestaan over het zwembad ‘de Sprank’ in Venray. De stelling luidde: Venray kan niet zonder overdekt zwembad.

Meer dan 600 personen hebben in oktober aangegeven of ze het eens of oneens zijn met deze stelling. Van die bezoekers hebben er 250 daadwerkelijk gestemd en hun mening ook gemotiveerd op die website geplaatst. Het is interessant om die motivaties nog eens na te lezen op de website onder het onderdeel ‘vorige stellingen’. Het blijkt dat een meerderheid van 85% vindt dat er in Venray een zwembad moet blijven. De redenen waarom men daarvoor gekozen heeft lopen nogal uiteen. In één van die reacties worden veel voorkomende motivaties als volgt samengevat: In waterland Nederland is zwemmen een basisvaardigheid. Dit moet je vlakbij huis kunnen leren. Liefst via schoolzwemmen of anders via een vereniging. Ieder kind of volwassene moet kunnen leren zwemmen. Blijven zwemmen als sportieve bezigheid is goed voor de gezondheid. Een zwembad dat toegankelijk voor de gehele bevolking moet zijn, kan niet zonder subsidie.

Op dit moment is de gemeente Venray nog steeds de eigenaar van het zwembad. Eind april 2016 eindigt het contract dat de gemeente heeft gesloten met LACO met betrekking tot de exploitatie van het zwembad. LACO kan dan ‘de Sprank’ voor € 45,– (fl. 100,– ten tijde van de start van het contract) in eigendom verkrijgen. De afgelopen jaren heeft de gemeente elk jaar een bijdrage aan de exploitatie van het zwembad aan LACO moeten geven van ca. € 200.000,–. Uit de reactie van de directie van de exploitant LACO blijkt echter, dat men het in mei 2016 aflopende contract met de gemeente wil verlengen zodat er dan nog steeds een exploitatievergoeding zal worden verstrekt. LACO motiveert dit onder meer door te stellen dat zij in de afgelopen 22 jaar extra investeringen heeft moeten doen door vervanging van filterinstallatie en de luchtbehandeling. Het oorspronkelijk bij de Sprank aanwezige buitenbad heeft echter inmiddels plaats moeten maken voor uitbreiding met een fitnesscentrum en een sauna.

Wordt dit dan het volgende hoofdpijndossier voor de gemeente Venray of houdt men zich aan de indertijd gemaakte afspraken en moet LACO voortaan maar zijn eigen (zwem) broek ophouden? Uit de vele reacties van verontruste inwoners op de website Burgers van Venray blijkt, dat men in ieder geval verwacht dat het zwembad in Venray geopend blijft. Of dat koste wat kost moet gebeuren is onder meer afhankelijk van de opstelling van B&W en de gemeenteraad tegenover LACO. De burgers van Venray moeten dus maar in spanning afwachten hoe de onderhandelingen zullen verlopen

Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020