Logo
Print deze pagina

Hoeveel asielzoekers zouden er naar Venray kunnen komen?

BURGERS VAN VENRAY

De problematiek van de asielzoekers, migranten dan wel de vluchtelingen uit oorlogsgebieden komt de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Is het niet de wijze waarop ze de Middellandse Zee oversteken, of de weigering van de Balkanlanden om ze op te nemen, dan is het wel de barre tocht te voet of per bus naar grensgebieden en de opvang in de uiteindelijk bereikte landen. Ook in Nederland is de problematiek dagelijks op het nieuws. Het betreft dan de wijze van opvang in de diverse inderhaast ingerichte centra, soms hectisch verlopende voorlichtingsavonden in gemeenten, tot zelfs vernielingen, brandstichting en bedreigingen naar personen. Het wordt allemaal breed uitgemeten in de kranten en allerlei televisieprogramma’s. Bovendien maken sommige groeperingen misbruik van deze situatie door, al dan niet bewust, de gemoederen in hun voordeel te bewerken.

Ook Venray kan hier mogelijk mee te maken gaan krijgen. Het is wel haast zeker, dat ook onze gemeente specifiek gevraagd zal worden om een aantal van hen te herbergen. Op de algemene oproep heeft de gemeente, naar ons weten, gereageerd met het antwoord een eventueel specifiek verzoek af te wachten.

De stuurgroep Burgers van Venray wil graag weten, hoe de inwoners van Venray in deze discussie staan. Voor de maand november heeft de onafhankelijke stuurgroep een stelling gekozen over het vluchtelingenprobleem en met name de opvang daarvan, mogelijkerwijs in Venray. De stelling luidt: ‘Venray dient te participeren in de opvang van vluchtelingen’. Om die reden wordt u gevraagd om gedurende de maand november te reageren op de website: www.burgersvanvenray.nl of u het eens of oneens bent met deze stelling. Als u het wilt, kunt u daarnaast ook nog uw eigen mening op deze site vermelden. Toneelgroep de

Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020