Logo
Print deze pagina

Toch nog een beetje winter in Venray

Gedurende de voorbije feestdagen heeft op het Schouwburgplein een ijsbaan gestaan. Drie wekenlang is aan jong en oud de mogelijkheid geboden om er te schaatsen, terwijl de buitentemperatuur helemaal niet echt winters aanvoelde. Als we de organisatoren mogen geloven is er op grote schaal gebruik gemaakt van de ijsbaan, zelfs meer dan tevoren was ingeschat. Nu kunnen na afloop de kosten met de opbrengsten worden vergeleken. De kosten waren tevoren begroot op ca. € 90.000. Er was door sponsoren maar liefst € 62.100 als subsidie toegezegd en de inkomsten werden door de Stichting Winterpret Venray vooraf begroot op € 25.000. De gemeente Venray heeft behalve een subsidie van € 10.000 zich ook garant gesteld voor een bedrag van maximaal € 15.000 bij een eventueel exploitatietekort.

Komt de ijsbaan nu elk jaar terug in Venray?
Natuurlijk is dat afhankelijk van de financiële haalbaarheid. Voor de nieuwe stichting Winterpret Venray zal het een echte uitdaging zijn om jaarlijks voldoende geld van sponsoren te mogen ontvangen.

Wat vinden de inwoners van Venray ervan?
Gedurende de maand december bestond de mogelijkheid dat de inwoners van Venray daarover hun mening gaven op de website Burgers van Venray. De stelling was:

‘De ijsbaan hoort in het winterse Venray’.
Hoewel er meer dan 400 personen de website hebben bezocht, heeft slechts een beperkt aantal van ca. 90 personen daadwerkelijk op de stelling gereageerd. Daarvan was een grote meerderheid van 86% het ermee eens dat de ijsbaan elk jaar moet terugkeren. Zowel de voor- als de tegenstemmers hebben overigens hun mening op de site kunnen vermelden. Die reacties kunnen nog worden nagelezen onder ‘vorige stellingen’.

Jan Strolenberg, die het eens is met de stelling schrijft: ‘Ik vind het jammer dat de ijsbaan die al is aangeschaft nu ongebruikt blijft liggen dit is kapitaal vernietiging en wat er is hoeven we niet te huren. Jammer dat het nu weer zo veel moet kosten maar het blijft een aanwinst voor Venray. De meeste op de site geplaatste reacties zijn positief. Ineke geeft als haar mening:Zo’n ijsbaan hoort echt midden in het centrum. Hartstikke gezellig. De jeugd kan met de fiets komen, dus van overlast betreft parkeren kan geen sprake zijn. Het mag wel wat uitgebreid worden met bijvoorbeeld een kerstmarkt, dat zou de sfeer nog meer verhogen. Laat het een vast jaarlijks evenement worden!’.

Het is nu dus maar afwachten hoe de financiële situatie volgend jaar zal zijn. Mogelijkerwijs is dan het al veel te lang lopende juridisch geschil over de in het verleden aangeschafte ijsbaan opgelost. Dan kan de stichting Winterpret misschien beschikken over een eigen ijsbaan in plaats van er een te moeten huren. Bovendien is gebleken dat de koelmachine die nu naast de ijsbaan heeft gestaan nauwelijks voor omwonenden hoorbaar, laat staan hinderlijk is geweest.

Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020