Een ander gebruik van de parkeergarage

Tot eind januari kunnen we in het centrum van Venray gratis parkeren. Daarvan heeft iedereen gemerkt dat er daarvan uitbundig gebruik is gemaakt. Of het nu aan de feestdagen heeft gelegen, de regenachtige dagen of alleen maar de wens om nu eens gratis en ongelimiteerd te kunnen parkeren wordt nog onderzocht.

Vrijwel iedereen heeft gemerkt dat door het nieuwe parkeerbeleid, het soms erg moeilijk was om een vrij parkeerplaatsje te bemachtigen. Het heeft er daarom alle schijn van dat na afloop van dit ‘gratis’ parkeren het gemeentelijk beleid zal wijzigen. Er komt wellicht een blauwe zone waar een beperkt aantal uren gratis kan worden geparkeerd en het voor het parkeren achter de slagbomen zal weer- misschien minder dan eerst - betaald moeten worden.

In de besluitvorming van de gemeente is steeds gemeld dat de kosten van met name de parkeergarage als een zware last op onze schouders rusten. Men zou kunnen overwegen om de parkeergarage voor meerdere doeleinden te gaan gebruiken, zodat er meer dan tot nu toe gebruik van wordt gemaakt. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het gebruik voor de weekmarkt, het organiseren van een kerstmarkt, zwarte markt of een zogenaamde carbootsale. Ook het inrichten van een afhaalcentrum voor webwinkel-bestellingen behoort tot de mogelijkheden. Mogelijkerwijs heeft u als inwoner van Venray ook een idee hierover.

De stuurgroep onafhankelijke personen die elke maand op de website Burgers van Venray een actuele stelling presenteert, wil graag uw mening peilen. U kunt daarop niet alleen aangeven of u het eens of oneens bent met de stelling, maar u heeft de gelegenheid om ook uw eigen mening hierover op de site te vermelden.

Gedurende de maand januari kunt u op de website: www.burgersvanvenray.nl aangeven wat uw standpunt is over de stelling:
De parkeergarage moet een nieuwe bestemming krijgen. 

terug naar boven