Logo
Print deze pagina

Ingezonden brief

Enige tijd geleden las ik in het blad Venray boeit! de Column van Jan van de Ven, genaamd ‘Wees gegroet’ en ik had al even overwogen dat ik daar op wilde reageren maar ik wist alleen nog niet hoe. De carnavalsmis van zondag 7 februari in de Grote Kerk van Venray bracht mij het licht. De scribent van bovengenoemd artikel blijkt een voorstander te zijn van secularisatie van onderwijs en godsdienstonderricht. Dit is uiteraard een subjectief iets.

In het artikel wordt het geijkte pad bewandeld dat leidt naar kardinaal Eijk. Hier had de scribent ook voor de bekende, brede weg naar Rome kunnen kiezen die leidt naar Paus Franciscus, die zijn hele leven, als individu zowel als religieus leider, bekend staat om zijn nederigheid, zijn bekommernis om de armen en zijn inzet voor dialoog als manier om bruggen te bouwen tussen mensen van alle achtergronden, overtuigingen en religies. De Franciscaner gedachtegang zou in onze moderne wereld kunnen leiden naar een evenwichtige financiële situatie, waarbij wij de gigantische staatsschulden terug zouden kunnen dringen. Nederland zou van de te betalen rente het hele basisonderwijs kunnen financieren. Zeker zo belangrijk is dat er beter en eerlijker gedeeld wordt en dat het verschil tussen arm en rijk, niet alleen financieel, maar ook in praktische zin kleiner wordt. Het Sociaal Cultureel Planbureau meldt dat er niet of nauwelijks kontakten zijn tussen de boven- en onderlaag in Nederland en beschouwt dit als het meest urgente probleem. Het lijkt mij zo gek nog niet om de Franciscaner gedachtegang een grotere betekenis te geven in het onderwijs en onze samenleving, zodat samen delen en verbinden aan belangrijkheid zullen gaan winnen. Juist dat verbinden van mensen kwam sterk in mij op toen de misdienaars tijdens de carnavalsmis de kerk binnen kwamen lopen. Tot mijn vreugde zag ik dat burgermeester Hans Gilissen een van de misdienaars was, daarbij een brug bouwend tussen mensen. Dat noem ik verbinden!

Johan van Reenen 

Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020