Wordt de parkeergarage wel voldoende gebruikt?

Op de website Burgers van Venray stond de afgelopen maanden een stelling over het gebruik van de parkeergarage onder het Gouden Leeuw terrein. De stelling luidde: ‘de parkeergarage moet een nieuwe bestemming krijgen’. Met het plaatsen van deze stelling was het de bedoeling van de stuurgroep om de inwoners van Venray te laten nadenken over mogelijke andere toepassingen en niet alleen het parkeren van auto’s. Kortom, de creativiteit mocht de vrije loop krijgen om zogenoemd ‘out of the box’ (= anders dan de gebruikelijke manier) te denken.

Met het gewijzigde parkeerbeleid, waarbij achter de slagbomen moet worden betaald voor het parkeren, zou de bezettingsgraad van de parkeergarage kunnen dalen. De vraag is of deze dure voorziening ook voor andere gebruiksdoeleinden zou kunnen worden ingezet. Daarbij kon bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik voor de weekmarkt, het organiseren van een kerstmarkt, een ‘zwarte’ markt of een zogenaamde car-boot-sale. Het inrichten van een afhaalcentrum voor webwinkel bestellingen was ook een van de mogelijke opties.

Hoewel meer dan 780 personen in deze periode de website hebben bezocht, bleken er toch bijna 140 van hen daadwerkelijk hun mening te hebben gegeven. Een meerderheid van 72% was het oneens met de stelling; zij vinden dat de parkeergarage alleen voor het parkeren van auto’s moet worden gebruikt. Enkele van de 28% eens stemmers kwamen inderdaad met creatieve ideeën op de proppen. Deze zijn na te lezen op www. burgersvanvenray.nl.

Samenvattend kan worden gesteld dat de meeste bezoekers van de website van mening zijn dat de parkeergarage alleen gebruikt moet worden voor het doel waarvoor hij gebouwd is : het overdekt en veilig parkeren van auto’s. Alleen het parkeertarief zou moeten worden aangepast vindt men. Het is dus afwachten hoe het gemeentelijk parkeerbeleid met deze garage zal omgaan. 

terug naar boven