Logo
Print deze pagina

Het bestaan van een logeerhuis in Venray is nog niet overal bekend

Al ruim een jaar bestaat er in Venray Logeerhuis Kapstok. Dit logeerhuis - gevestigd in het verzorgingstehuis Schuttersveld - biedt de mogelijkheid aan mantelzorgers om degene waarvoor gezorgd wordt, daar te laten logeren. De mantelzorgtaak wordt tijdens dat logeren volledig overgenomen door een groep vrijwilligers, die daarbij - waar nodig - worden ondersteund door de professionele thuiszorg. De mantelzorger heeft zodoende een mogelijkheid om zelf ook eens onbezorgd tot rust te komen, bijvoorbeeld door op vakantie te gaan.

Om u ter plaatse te kunnen informeren organiseert het Logeerhuis Kapstok een aantal open dagen. Op 11 en 25 maart en 15 en 29 april, telkens van 16.00-18.00 uur, is iedereen welkom op de geheel gerenoveerde vierde verdieping van verzorgingscentrum het Schuttersveld aan de Bergweg in Venray.

De onafhankelijke stuurgroep die op de website Burgers van Venray elke maand een actuele stelling plaatst, heeft de indruk dat er nog veel mensen zijn in Venray die niet op de hoogte zijn van het bestaan van dit logeerhuis. Hoogstwaarschijnlijk is dat vanwege het feit dat niet iedereen met mantelzorg in zijn of haar omgeving wordt geconfronteerd. Dat zal in de toekomst echter onmiskenbaar veranderen. Met het vergrijzen van de samenleving en de noodzaak om langer zelfstandig te moeten blijven wonen, zal mantelzorg in de toekomst steeds meer aan de orde komen. Het is dan goed om te weten dat er in Venray sinds kort een voorziening is om het te verzorgen familielid een bepaalde periode daar te laten logeren.

Op de website www.burgersvanvenray.nl kunt u gedurende de maand maart aangeven of u het eens dan wel oneens bent met die stelling. De stelling luidt: ‘Logeerhuis Kapstok is een weldaad voor Venray’ Desgewenst kunt u op die website uw eigen mening geven over dit logeerhuis. 

Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020