Logo
Print deze pagina

Burgers van Venray organiseert haar eigen referendum

Ongetwijfeld kennen de meeste Venraynaren de website Burgers van Venray. Vanaf 2010 wordt op die website elke maand een actuele stelling geplaatst waarop men kan aangeven het ermee eens of oneens te zijn. Gedurende de afgelopen zes jaar heeft deze site een steeds toenemende groep belangstellende bezoekers mogen verwelkomen. De onafhankelijke stuurgroep van vrijwilligers die steeds een actueel Venrays onderwerp kiest, wordt thans echter geconfronteerd met financiële problemen om in de toekomst te blijven bestaan.

In eerste aanzet is de bouw van de website betaald uit een eenmalige subsidie uit de reserves van de stichting CAI. Door de maandelijkse onderhoudskosten van de website is de bodem van dat subsidiepotje echter al enige tijd geleden bereikt. Door financiële steun vanuit particuliere hoek kon de stuurgroep nog enige tijd doorgaan, maar ook dat geld is bijna op. De stuurgroep is van mening dat zij een duidelijke plaats heeft verworven in Venray en baseert dat op het nog steeds groeiend aantal personen die elke maand die website bezoeken. Dat zijn er inmiddels bijna 1000!

Op grond daarvan heeft de stuugroep bij het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd of er eenmalig een gemeentelijke subsidie kon worden verstrekt vanwege dit burgerinitiatief. Ondanks een duidelijk gemotiveerd en onderbouwd subsidieverzoek en een mondelinge toelichting aan het college van B&W is hierop afwijzend beschikt met de onderbouwing ‘dat dit burgerinitiatief onvoldoende bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente t.a.v. communicatie met de burgers.’ Deze afwijzing houdt in dat het voortbestaan van de pollingsite in gevaar komt. De stuurgroep wil echter weten, voordat ‘de stekker uit het project wordt getrokken’, of de site daadwerkelijk onvoldoende bijdraagt aan de communicatie met de Venrayse bevolking. Daarom wordt gedurende de maand april de mogelijk laatste stelling als referendum aan alle inwoners van de gemeente Venray voorgelegd. De stelling luidt: De toekomst van Burgers van Venray is mij wel wat waard. Als u inlogt op de website www.burgersvanvenray.nl heeft u de mogelijkheid om aan te geven het eens of oneens te zijn met deze stelling. Bovendien kunt u - na het maken van uw keuze - bij elk van deze twee mogelijkheden uw mening geven over een aantal daaraan gekoppelde vragen. De stuurgroep onafhankelijke vrijwilligers hoopt op een massale deelname door de burgers van Venray aan dit referendum, zodat na afloop daarvan een gefundeerd standpunt kan worden ingenomen. 

Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020