Ruimte voor nieuwe woningen in Oostrum

In Oostrum zullen in de toekomst een groot aantal woningen gebouwd worden.  Dit is een belangrijke stap voor de leefbaarheid in Oostrum.

Nadat de bedrijfsactiviteiten van een tweetal agrarische bedrijven aan de Van Broekhuizenstraat zijn beëindigd, zijn er mogelijk- heden ontstaan voor verdere woningbouw rond de Van Broekhuizenstraat. Als voorloper van een nieuw op te stellen bestemmingsplan heeft de gemeente in samenspraak met de dorpsraad en een stedenbouwkundige daarom een visie  opgesteld. De locatie tussen de Geijsterseweg, Mgr. Hanssenstraat en de Horik worden genoemd als meest geschikte locatie voor verdere woningbouw in Oostrum.

In Oostrum is nu nog ruimte voor ongeveer 72 woningen. Op verschillende locaties kunnen nu al ongeveer 35 woningen worden gebouwd. Het nog op te stellen bestemmingsplan  voorziet in voldoende woningbouw voor de komende jaren.  

Op de verschillende percelen rond de Van Broekhuizenstraat kunnen in totaal ongeveer 30 woningen worden gerealiseerd.  Oostrum heeft vooral behoefte aan woningen voor starters, voor senioren en woningen met zorg. Ook bestaat de  mogelijkheid voor de bouw van enkele vrijstaande woningen en tweekappers.

De gezamenlijke initiatiefnemers voor woningbouw bereiden een bestemmingsplan voor. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. De bestaande Van Broekhuizenstraat is te smal om straks als nieuwe woonstraat te dienen en moet verbreed worden, ook de riolering moet worden aangepast. De gemeente en de initiatiefnemers maken afspraken over de financiering van deze aanpassingen.

terug naar boven