Resultaten werkconferentie Venrays Huis voor de Kunsten

75 vertegenwoordigers uit het kunst- en cultuurveld van Venray en omgeving hebben het concept voor het ‘Venrays Huis voor de Kunsten’ verkend. Medewerkers en gebruikers van Kunstencentrum Jerusalem, raads- en commissieleden, culturele ondernemers en inwoners die zich betrokken voelen bij kunst- en cultuureducatie zijn tijdens het Cultuurcafé bijgepraat.

Belangrijkste resultaten conferentie
Tijdens de conferentie hebben de deelnemers in een open, prettige sfeer het ‘Venrays Huis voor de Kunsten’ verkend en zijn de eerste ambities gedeeld. De conferentie heeft de regiegroep het volgende nader uit te werken beeld van de toekomstige organisatie gegeven: ‘Een kleine, gepassioneerde én zakelijke organisatie die de motor is van een nieuw netwerk dat wordt gevormd door iedereen die kunst en cultuur(educatie) aanbiedt en afneemt. Dus individuele cursisten (jong & oud), muziekverenigingen, (onderwijs)instellingen sámen met individuele of collectieve aanbieders van kunst en cultuur (educatie). Dit netwerk werkt vanuit betrokken partnerschap en is dus niet vrijblijvend.’

Hoe nu verder?
De regiegroep heeft nu bouwstenen om aan het werk te gaan. Ook hebben zij aandacht gevraagd voor een zorgvuldig vervolgproces. Het advies is het aanstellen om twee verkenners/sleutelfiguren aan te stellen die ieder met een opdracht aan de slag gaan. Eén met de inrichting van de nieuwe organisatie en een tweede persoon voor het ondersteunen van het huidige personeel van Kunstencentrum Jerusalem bij het vinden van hun nieuwe rol als zelfstandige/ partner in het genoemde netwerk.

Vervolgstappen
De regiegroep blijft graag betrokken bij de vervolgstappen. Zij bewaakt de verwerking van de opbrengsten van de werkconferentie en wil die geborgd zien in de verdere uitwerking door de verkenners. Het idee van de regiegroep is dat beide verkenners hun opdrachten in de winter 2015 - 2016 opleveren en daarbij de cultuurparners een belangrijke rol geven.

terug naar boven