Gebrandschilderde ramen terug in het gemeentehuis

Vier kwijt gewaande glas-in-loodramen zijn onlangs terug geplaatst in het gemeentehuis. Ze komen uit het koor van de kapel van het voormalige klooster Jerusalem, dat midden jaren zeventig van de vorige eeuw omgebouwd werd tot gemeentehuis van Venray. Twee ronde ramen, voorstellende enkele levensfases van de H. Angela en de H. Ursula, zijn gemaakt door Lily van Groenendael-Wielders. Twee andere ramen, voorstellende de bruiloft van Kanaän en de wonderbare broodvermenigvuldiging, zijn gemaakt door Mies van Oppenraaij. Beide kunstenaressen volgden hun middelbare schoolopleiding op het internaat Jerusalem in Venray en beiden kregen tekenles van mère Ancilla, een tante van Mies van Oppenraaij.

Toen het klooster Jerusalem in 1976 omgebouwd was tot gemeentehuis, vond binnenhuisarchitect H. van der Klucht dat de gebrandschilderde ramen van de kapel met hun religieuze afbeeldingen niet meer pasten in de nieuwe multifunctionele ruimte. De voormalige kapelruimte werd namelijk gebruikt als bedrijfsrestaurant, ontvangstruimte en raadszaal. Burgers en politiek kwamen in opstand en besloten werd om de zes ramen van Mies van Oppenraaij die in het schip van de kapel zaten, achter de tafel van burgemeester en wethouders te plaatsen. Voor de vier ramen die in het koor zaten, was geen plaats meer en deze werden opgeborgen in de kelders van het gemeentehuis.

In de jaren negentig van de vorige eeuw vroeg Mies van Oppenraaij om haar twee ramen te mogen lenen voor een tentoonstelling in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. De ramen waren echter onvindbaar. In 2013 onderging het gemeentehuis een grondige verbouwing en werd het gebouw aangepast aan de huidige tijd. De zes ramen die als decor hadden gediend in de raadszaal, werden gerestaureerd en vervolgens teruggeplaatst in de originele vensters. De vier ramen van Lily van Groenendael- Wielders en Mies van Oppenraaij die in het koor zaten, bleven onvindbaar. Totdat een oproep van voormalig gemeenteambtenaar Pie Noten in het personeelsblad van de gemeente licht in de zaak bracht. Al die tijd waren de vier ramen opgeborgen geweest in de kelder van het gemeentehuis, waar ze al verschillende keren door een ambtenaar van de facilitaire dienst verplaatst waren.

Met financiële hulp van de gemeente werden de ramen door vrijwilligers van Stichting Kruisen en Kapellen Venray vakkundig gerestaureerd. Ruim 600 uur werkten ze met veel enthousiasme in het atelier aan de Pastoor van de Gaetstraat aan de restauratie. Inmiddels zijn de 4 ramen in de publieksruimte van het gemeentehuis geplaatst. De mooi aangelichte ramen zijn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te bewonderen.

terug naar boven