Logo
Print deze pagina

Nieuwe schulddienst verleningsbeleid

Om te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen aan de maatschappij, ongeacht zijn financiële situatie, leggen B en W het nieuwe schulddienstverleningsbeleid voor aan de raad. Dit beleid moet ervoor gaan zorgen dat mensen met schulden een impuls krijgen om hieraan mee te doen.

In de nieuwe aanpak krijgt de Venraynaar zelf ook een belangrijke rol. De gemeente stimuleert inwoners om hun eigen kracht te benutten en verantwoordelijkheid te dragen. In het nieuwe beleid willen ze vooral bereiken om samen met inwoners tot structurele oplossingen te komen door het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Zodat ze weer zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan.

Dit gaan ze doen door maatregelen in te zetten om financiële problemen in een eerder stadium te kunnen herkennen en aan te pakken zodat erger voorkomen kan worden. Zo zal er een budgetcoach worden ingezet, worden er cursussen omgaan met geld georganiseerd en worden de nieuwe initiatieven gericht op preventie ondersteund. Ook wordt gezocht naar slimme samenwerkingsconstructies met maatschappelijke partners en werkgevers.

Met deze nieuw ingezette aanpak heeft het college de verordening schulddienstverlening aangepast. De nieuwe verordening biedt medewerkers van de gemeente ook meer mogelijkheden om maatwerk toe te passen en te werken volgens de nieuwe aanpak. De gemeenteraad behandelt dit voorstel op 23 februari 2016.

Ontwikkeld door Intoappsnwebs | Venray boeit! © 2020