♥ Venray boeit! terug van weggeweest!

Venray boeit! terug van weggeweest en vanaf nu gaan we jullie digitaal boeien!

De meest kleurrijke krant van Venray verscheen enkele jaren geleden bij alle inwoners van de gemeente Venray op de deurmat, en ook konden jullie de boeiende verhalen, advertorials, columns, agenda enz. (terug)lezen op dit platform.

In papiervorm komen we niet meer terug, voorlopig vanaf 1 mei a.s. digitaal via deze website en in de nabije toekomst via een App.
Tegen die tijd kun je je gratis aanmelden en alle nieuwtjes ontvangen via de App. Je kunt daarbij aangeven welk nieuws, uit welke rubrieken, je graag wilt ontvangen. Meer hierover lees je binnenkort hier.

Heb jij

Adverteren kan ook op ons platform, neem daarvoor contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veel lees- & kijkplezier!

Lees meer...

Nieuwe schulddienst verleningsbeleid

Om te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen aan de maatschappij, ongeacht zijn financiële situatie, leggen B en W het nieuwe schulddienstverleningsbeleid voor aan de raad. Dit beleid moet ervoor gaan zorgen dat mensen met schulden een impuls krijgen om hieraan mee te doen.

In de nieuwe aanpak krijgt de Venraynaar zelf ook een belangrijke rol. De gemeente stimuleert inwoners om hun eigen kracht te benutten en verantwoordelijkheid te dragen. In het nieuwe beleid willen ze vooral bereiken om samen met inwoners tot structurele oplossingen te komen door het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Zodat ze weer zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan.

Dit gaan ze doen door maatregelen in te zetten om financiële problemen in een eerder stadium te kunnen herkennen en aan te pakken zodat erger voorkomen kan worden. Zo zal er een budgetcoach worden ingezet, worden er cursussen omgaan met geld georganiseerd en worden de nieuwe initiatieven gericht op preventie ondersteund. Ook wordt gezocht naar slimme samenwerkingsconstructies met maatschappelijke partners en werkgevers.

Met deze nieuw ingezette aanpak heeft het college de verordening schulddienstverlening aangepast. De nieuwe verordening biedt medewerkers van de gemeente ook meer mogelijkheden om maatwerk toe te passen en te werken volgens de nieuwe aanpak. De gemeenteraad behandelt dit voorstel op 23 februari 2016.

Lees meer...

Kemphaan doet slimme investering

U kent wellicht het Ouderencentrum De Kemphaan in de voormalige basisschool op het Kennedyplein. Het centrum wordt dagelijks door vele mensen uit Venray bezocht om deel te nemen aan de vele activiteiten en meerdere organisaties vinden er onderdak.

Het gebouw wordt beheerd door een stichting die goed in de gaten houdt of alles naar behoren functioneert. Het bestuur kijkt natuurlijk vooruit en ook op termijn is een gezonde exploitatie belangrijk. En dat laatste is door de verdere verschraling van de subsidie van de gemeente zeker een pittige klus.

Lees meer...

Ria Flinsenberg onderscheiden met De Gouden Knol

Ria Flinsenberg uit Leunen ontvangt dit jaar van Carnavalsvereniging ’t Knolleke, De Gouden Knol.

Zij krijgt de onderscheiding voor al haar grote verdiensten binnen de Leunse gemeenschap. Zo organiseerde zij fietstochten en als lid van de dorpsraad van Leunen heeft ze in de raad van toezicht van de Brink gezeten. Dat Ria sportief bezig wil zijn blijkt wel uit de dingen die ze gedaan heeft. Ze is in 2007 een wandelgroep gestart van 40 personen. Dit wordt nog steeds gedaan iedere dinsdag en donderdag, iedereen kan zich hierbij aansluiten. Ria heeft de werkgroep trimtuin opgericht en gerealiseerd, mede door haar kunnen we nu aan de Albionstraat buiten sporten. Ook is ze lid en vrijwilligster geweest van de L.V.B. vroegere Limburgse Vrouwenbeweging, nu Zij Actief. Ria is ook bestuurslid geweest van de KBO, daar heeft ze ook haar steentje bijgedragen aan veel dingen. Ook heeft Ria mee geholpen om de Groenclub op te richten, deze mensen zorgen dat de groenaanplant in het dorp mooi bijgehouden wordt. Werkgroep entree van het dorp, met groenaanplant en de mooie entreeborden van Welkom in Leunen die in 2010 geplaatst zijn. Tevens maakte ze ook deel uit van de werkgroep verkeer in overleg met de gemeente. Vanuit de KBO regelde Ria ook altijd het vroegere Aldere bal, tegenwoordig 50+bal, of zoals ze zelf zeg het JVV-bal Jeugd Van Vroeger bal. Samen met nog een paar andere mensen heeft ze de werkgroep W.M.O. opgericht nu de stichting ‘Samen’in Leunen. Het doel is dat de inwoners zolang mogelijk kunnen blijven meedoen in eigen dorp. Van deze stichting is Ria ook bestuurslid. Ook heeft zij bijgedragen aan de inrichting van het M.F.C. en zit ze momenteel in de activiteitencommissie van ‘De Baank’. Naast al deze dingen heeft ze ook nog de tijd gevonden om Lector te zijn in de kerk. Maar zoals Ria zelf ook zegt, dit had ik nooit kunnen doen als Ger niet achter mij had gestaan.

Ria krijgt de Gouden Knol zondagmiddag 10 januari om 13.30 uur uitgereikt tijdens de liedjesmiddag. Direct na de uitreiking krijgt iedereen de gelegenheid om de nieuwe Gouden Knoldraagster te feliciteren. 

Lees meer...

Zoektocht naar nieuwe invulling schoolgebouw Castenray

De gemeente is op zoek naar een nieuwe invulling van het oude schoolgebouw in Castenray? De gewenste invulling van het pand mag bestaan uit één of meerdere van de volgende doeleinden: maatschappelijk gemengd, kleinschalige bedrijvigheid, kantoor/dienstverlening < 500 m2. Bij een maatschappelijke invulling dient wel afstemming plaats te vinden met de bestaande maatschappelijke functies in het dorp.

Uit de ingediende plannen kiest het college van burgemeester en wethouders één of meerdere plannen die in aanmerking komen voor realisatie. Realisatie kan uiteraard pas plaatsvinden nadat er overeenstemming is over de koopsom.

Dus heb je een plan met dit gebouw? Dien dit dan voor 11 februari 2016 in bij burgemeester en wethouders van Venray onder vermelding van ‘School Castenray’. 

Lees meer...

Gedragscode voor natuurbegraafplaatsen

Brana, de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland heeft een gedragscode voor natuurbegraafplaatsen ontwikkeld. Natuurbegraafplaatsen zijn in opkomst in Nederland. Maar aan welke criteria moet een natuurbegraafplaats voldoen om zowel volwaardig natuurgebied als volwaardig begraafplaats te zijn? Die vraag wordt beantwoord in de Brana gedragscode.

Brana-voorzitter is Gé Peterink van Natuurbegraafplaats Weverslo. Hij geeft aan dat er in de ‘moderne’ geschiedenis van natuurbegraven actuele ontwikkelingen zijn en daarom waarschuwt hij voor reputatieschade bij consument en samenleving als initiatiefnemers voor natuurbegraafplaatsen zich onzorgvuldig en onvoldoende voorbereiden. Vandaar de invoering van de gedragscode.

Brana-leden, worden door het Instituut Nederlandse Kwaliteit periodiek getoetst op de juiste naleving van de code. Zo wordt er getoetst op uitvoering van het concept en op organisatorische aspecten.

Voor meer informatie kijk op www.brana.nu

Lees meer...

Aangepaste personenauto voor ‘t Zorghuus

‘Geweldig om samen met de mensen dit cadeau te verwelkomen’ zegt Gerrit van Veghel. De aangepaste personenauto voor de bewoners van Os Thuus werd als verrassing gebracht als Sinterklaascadeau. Ton Swinkels, vrijwilliger en familielid, had de eer om hem voor te rijden. ‘Het is bijzonder dat dit na twee jaar gelukt is’, zegt Ton. Hij werd opgewacht door bewoners, familieleden, zorgprofessionals, medewerkers, sponsoren, vrijwilligers en vrienden van ‘t Zorghuus. ‘Nu hebben we de mogelijkheid om bewoners naar hun favoriete dagbesteding te blijven brengen, maar ook in vrije tijd te vervoeren met uitstapjes en dergelijke’, zegt Toos Brands, zorgprofessional van Os Thuus.

Lees meer...

Stichting Rubicon wederom verwend door Sinterklaas in Venray

Ieder jaar verzamelt het Sint Nicolaas Gilde Venray (gebruikt) speelgoed voor een goed doel. Ook dit jaar was dit weer een succes! Waren het vorig jaar nog veel knuffels die het Sint Nicolaas Gilde Venray ontving van gulle mensen uit Venray en omstreken, dit jaar was het met name speelgoed voor jong en oud wat opgehaald werd.

Wederom waren de inwoners van de gemeente Venray erg gul. Ook dit jaar werd Stichting Rubicon benaderd voor deze actie; en met enthousiasme werd al het speelgoed in ontvangst genomen. Met deze opbrengst kan Stichting Rubicon Jeugdzorg ouders/verzorgers ook een heerlijke tijd bezorgen en daar helpt Sinterklaas in Venray graag aan mee.

Lees meer...

Gebrandschilderde ramen terug in het gemeentehuis

Vier kwijt gewaande glas-in-loodramen zijn onlangs terug geplaatst in het gemeentehuis. Ze komen uit het koor van de kapel van het voormalige klooster Jerusalem, dat midden jaren zeventig van de vorige eeuw omgebouwd werd tot gemeentehuis van Venray. Twee ronde ramen, voorstellende enkele levensfases van de H. Angela en de H. Ursula, zijn gemaakt door Lily van Groenendael-Wielders. Twee andere ramen, voorstellende de bruiloft van Kanaän en de wonderbare broodvermenigvuldiging, zijn gemaakt door Mies van Oppenraaij. Beide kunstenaressen volgden hun middelbare schoolopleiding op het internaat Jerusalem in Venray en beiden kregen tekenles van mère Ancilla, een tante van Mies van Oppenraaij.

Lees meer...

Arno Geurts nieuwe vorst van ‘t Knölleke

Vorst Erwin heeft na 11 jaar afscheid genomen van CV ’t Knölleke. Tijdens zijn afscheid werd hij benoemd tot erevorst en ontving de hoogste onderscheiding van de vorstenraad, de orde van verdienste. Daarna werd het tijd om de nieuwe vorst van ’t Knölleke voor te stellen.

De Nieuwe vorst is: Arno Geurts
Arno is 34 jaar en sinds 2010 bestuurslid van de vereniging waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de Carnavalskrant en ’t Bierfest. Hij woont aan de Vicarieweg in Leunen. In het dagelijks leven werkt Arno als software engineer bij ‘De jongens van Boven’ in Venray.

Wij wensen Arno heel veel succes en heel veel plezier in zijn nieuwe functie als Vorst. 

Lees meer...

Arend Vreugdenhil neemt afscheid van VieCuri

Per 15 maart zal Arend Vreugdenhil (50) toetreden tot de Raad van Bestuur van Pameijer in Rotterdam. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor de portefeuille financiën en bedrijfsvoering.

Arend Vreugdenhil is sinds 2007 lid van de Raad van Bestuur van VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Venray. Vanuit zijn aandachtsgebied laat hij een financieel gezonde organisatie achter en rondt hij in het ziekenhuis binnenkort een grootscheeps renovatietraject af. Na ruim acht jaar bestuurder bij VieCuri te zijn geweest, was hij toe aan een nieuwe uitdaging die hij heeft gevonden bij Pameijer.

Arend Vreugdenhil: ‘Ik kijk met plezier op mijn werkzame jaren bij VieCuri terug.

Ik heb veel bewondering voor de passie en inzet die ik heb mogen ervaren bij alle professionals om van betekenis te kunnen zijn voor de patiënten. Ook Pameijer is een prachtige organisatie, ze ondersteunt ruim 4.500 mensen voor wie deelnemen aan de samenleving lastig is, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking. Ik zie deze ondersteuning als van grote maatschappelijke betekenis en ben zeer gemotiveerd om hieraan mijn bijdrage te leveren.’ 

Lees meer...

Sinterklaasbank en Rooyse Ladies zorgden voor blije kindersnoetjes!

Ieder kind heeft recht op het plezier van het Sinterklaasfeest… de voorpret… het snuffelen in folders… het maken van een verlanglijstje. De Sinterklaasbank Limburg Noord helpt sinds 2008 gezinnen hierbij want ieder kind heeft recht op de Sint! Daarom steunden de Rooyse Ladies ook dit jaar weer dit goede doel!

Het Sinterklaasfeest is een echt oud-Hollandse traditie en voor velen van ons één van de mooiste jeugdherinneringen. Zingen voor de kachel, de spanning of er wel of niet wat in het schoentje zit, en als hoogtepunt… pakjesavond!

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed