Adieu VAR, hallo modelovereenkomsten

Met ingang van 1 mei is het VAR tijdperk voorbij. De VAR wordt dan definitief vervangen door een stelsel van model- ofwel voorbeeldovereenkomsten. Vooral voor opdrachtgevers heeft dit grote gevolgen. Als u dat nog niet gedaan heeft, is het nu tijd om hiermee aan de slag te gaan.

Het is al een aantal maanden mogelijk om ‘overeenkomsten van opdracht’ te laten beoordelen door de Belastingdienst. Goedgekeurde overeenkomsten komen op de site van de Belastingdienst en kunnen door iedere opdrachtgever en -nemer worden gebruikt als basis voor hun samenwerking.

De modelovereenkomst met fouten - ophef in Den Haag
De Belastingdienst heeft alleen gekeken naar de fiscale aspecten. Daardoor staan er nog fouten in de al gepubliceerde overeenkomsten. Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd dat deze ‘foute’ overeenkomsten zo snel mogelijk zullen worden gerepareerd.

De modelovereenkomst waarmee u gaat werken moet zo goed mogelijk aansluiten bij uw situatie. U mag in de modelovereenkomst wel wijzigingen aanbrengen, maar dan moet u deze wel opnieuw voorleggen aan de Belastingdienst.

Wat is er al beschikbaar?
Er zijn op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/ozo) tal van modelovereenkomsten beschikbaar, die in drie categorieën zijn onderverdeeld.

1. Algemene modelovereenkomsten.
Hier vindt u vooral modellen die zijn geschreven voor de bouwsector. Mogelijk is een belangengroepering waarbij u bent aangesloten, partij geweest bij het opstellen van deze modellen.

2. Modellen voor branches en beroepsgroepen.
Dit zijn overeenkomsten die specifiek zijn geschreven voor een bepaalde branche of beroepsgroep. Als u actief bent in één van die branches of beroepen ligt het voor de hand van deze modellen gebruik te maken.

3. Individuele overeenkomsten.
Bij individuele overeenkomsten gaat het om maatwerkovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Deze kunnen zo specifiek zijn dat deze voor u niet (zonder meer) bruikbaar zijn. Maar ze kunnen eventueel wel een inspiratiebron zijn voor uw eigen maatwerkovereenkomst.

Dus wat moet u nu? Waarschijnlijk heeft u al over allerlei zaken, zoals prijzen, leveringsvoorwaarden e.d., afspraken lopen met uw opdrachtnemers. Deze afspraken zijn niet automatisch ongeldig nu het VAR-tijdperk bijna ten einde is. Toch zult u nieuwe afspraken moeten maken en uiteraard mogen die afspraken niet in strijd zijn met de nieuwe regels. De modelovereenkomsten kunnen daarbij helpen.

Tot 1 mei 2017 is er een overgangsperiode van toepassing. Tot die tijd krijgen opdrachtgever en opdrachtnemer de tijd om waar nodig de werkwijze aan de nieuwe wet aan te passen. De Belastingdienst houdt zich die tijd voornamelijk bezig met het bieden van hulp en het geven van voorlichting. Men zal terughoudend zijn met ‘sancties’.

Bent u opdrachtgever? Vraagt u dan allereerst af of er opdrachtnemers zijn met een VAR of waarvan u zou kunnen verwachten dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. In beide gevallen is het dan raadzaam om naar de voor u meest van toepassing zijnde modelovereenkomst ‘uit te kijken’ of zelf op te stellen.

Bent u opdrachtnemer/zzp’er? Heeft u opdrachten lopen met VAR en twijfelt u over de voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Hulp nodig? Zzp’ers met een VAR krijgen binnenkort een brief van de Belastingdienst met uitleg. Ook zullen er chatsessies en webinars (online seminars) worden georganiseerd. Daarnaast zal er nog een ‘handleiding beoordeling arbeidsrelaties’ gepubliceerd worden. Twijfelt u of er überhaupt een modelovereenkomst moet worden afgesloten of heeft u verder nog hulp nodig? Dan zijn wij graag bereid u verder te helpen. 

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Zakelijk
  • Lees 1240 keer
terug naar boven