Garant staan voor het glasvezelnet levert digitale gelijkheid voor heel Venray

Waarom het initiatief GlaswebVenray De inrichting van nu bestaande infrastructuur heeft een digitale ongelijkheid tussen de verschillende delen van Venray tot gevolg gehad. Met name de buitengebieden van de dorpen zijn achtergebleven in ons digitale tijdperk. De Provincie Limburg heeft in 2015 de mogelijkheden voor een provinciale internetinfrastructuur in kaart gebracht. Uit het rapport ‘Inventarisatie Snel Internet Limburg (Dialogic + Intertec)’ blijkt dat voor een gemeente met zgn. uitgestrekte gebieden, zoals gemeente Venray, de uitrol van glasvezel de beste oplossing is. Vandaar dat vanuit die dorpen, waar de behoefte aan verbetering groot is, het initiatief tot aanleg van glasvezel ontstaan is.

Het doel van GlaswebVenray is een geheel dekkend glasvezelnetwerk voor de gehele gemeente Venray en het dorp Holthees. Dus in alle dorpen en wijken met de bijbehorende buitengebieden. De aanleg start echter pas wanneer aanleg in een gebied binnen de gemeente Venray financieel verantwoord is. Door aanleg in die gebieden wordt het financiële risico geminimaliseerd. De bewoners in zo’n gebied hebben dus zelf in handen of GlaswebVenray in dorp of wijk aan de slag kan gaan. Ook Wonen Limburg is zeer geïnteresseerd in een glasvezelaansluiting voor hun woningen. GlaswebVenray is over de aansluiting van alle woningen van Wonen Limburg met deze organisatie in overleg. De huurder heeft zelf natuurlijk de vrijheid om klant te worden van GlaswebVenray.

Groene Gebieden Model
In vervolg op de uitgevoerde onderzoeken heeft de Coöperatie GlaswebVenray het Groene Gebieden Model uitgewerkt. In plaats van de aanleg van het hele netwerk in één keer wordt gekozen voor de aanleg in fases. Hierbij worden de zgn. ‘groene gebieden’ van glasvezel voorzien; dit zijn de gebieden waarin voldoende deelnemers zijn aangemeld om het netwerk financieel verantwoord te realiseren. Met deze (gewijzigde) aanpak ontstaat een zeer stabiel businessplan.

Financieringsmodel
De investering voor aanleg van glasvezel in de gehele gemeente Venray en Holthees bedraagt 17,5 miljoen euro. De aanleg van de eerste fase van het Groene Gebieden Model (situatie op dit moment) bedraagt 9,5 miljoen euro. GlaswebVenray heeft op basis van deze aanpak gevraagd om een garantstelling in fases. Daarbij is het uitgangspunt dat de garantstelling in delen geëffectueerd wordt zodra een gebied (dorp/wijk) ‘groen’ is. Daarmee heeft zo’n gebied (of fase) de basis voor een economische verantwoorde exploitatie.

Garantstelling
Wil de gemeente Venray garantstaan voor een volledig dekkend glasvezelnetwerk? Een glasvezelnetwerk waarbij de burgers van Venray zelf de sturing in handen hebben middels de coöperatieve ledenraad. Een garantstelling waarbij minimaal risico gelopen wordt omdat er pas aangelegd wordt als een gebied groen (positief exploitabel) is. Een garantstelling waarbij de gemeente onderpand krijgt en een vergoeding voor die garantstelling ontvangt. Een garantstelling die de inwoners van Venray een netwerk geeft dat voor vele jaren geschikt is voor de bekende diensten, maar ook ruimte biedt voor de ontwikkeling van lokale initiatieven en invulling van individuele behoeften op de digitale snelweg.

Glasvezel in heel Venray, als u het wilt! 

  • Beoordeel dit item
    (0 stemmen)
  • Gepubliceerd in Zakelijk
  • Lees 1743 keer
terug naar boven